TEKin hallituksen päätöksiä 31.1.2018

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus valitsi TEKille uuden toiminnanjohtajan. Nimi julkistetaan 14. helmikuuta sen jälkeen, kun TEKin valtuusto on vahvistanut valinnan.

Hallitus valitsi TEKille uuden toiminnanjohtajan valintatoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Nimi julkistetaan vasta 14. helmikuuta sen jälkeen, kun TEKin valtuusto on ylimääräisessä kokouksessaan vahvistanut hallituksen päätöksen. TEKin nykyinen toiminnanjohtaja Heikki Kauppi jää eläkkeelle toukokuun lopusssa.

Hallitus hyväksyi valtuuston ylimääräisen kokouksen 14.2. esityslistan. Käsiteltävänä on myös TEKin sääntöjen muuttaminen siten, että jatkossa toiminnanjohtajan valitsisi hallitus, eikä päätöstä tarvitsisi vahvistaa valtuustossa. Sääntömuutoksen hyväksyminen valtuustossa edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kokouksen osanottajista.  

Työehtoneuvottelujen tilanne ja kannanotto aktiivimalliin

Hallitus hyväksyi varsinaisten kokoustensa välillä joulukuussa pidettyjen kahden sähköpostikokouksen pöytäkirjat. Kokouksissa käsiteltiinYTN:n kautta käytyihin työehtoneuvotteluihin liittyviä kiireellisiä asioita, kuten rahoitusalan ylityökielto ja myöhemmin työtaisteluvaroituksen antaminen sekä huolto- ja kunnossapitoalan neuvottelutulos.

Hallitus merkitsi tiedoksi neuvottelujohtaja Teemu Hankamäen katsauksen YTN:n eri neuvottelualoille jo syntyneistä työehtosopimuksista ja neuvottelutuloksista sekä rahoitusalan neuvotteluista, jossa valtakunnansovittelija Minna Helle on antanut sovintoehdotuksen. Rahoitusalan suurin kiistakysymys on se, sovitaanko viikonlopputöistä vapaaehtoisesti vai voiko työnantaja määrätä siitä direktio-oikeudella. Julkisen sektorin kaikilla aloilla neuvottelut ovat kesken.

Hallitus keskusteli työttömien aktiivimallista ja päätti TEKin linjauksista mallin parantamiseksi.

Jäsenetulehdet, hallituksen työskentelyn kehittäminen ja uuden ammatillisen verkoston käynnistäminen

Hallitus merkitsi tiedoksi, että syyskaudella Alma Talentin kanssa neuvoteltu kaksivuotinen sopimus jäsenetulehdistä on allekirjoitettu. TEKin täysjäsenet saavat jäsenetuna edelleen kaksi Alma Talentin ammattilehteä. Uusiksi vaihtoehtoisiksi jäsenetulehdiksi saadaan Tekniikan Historia ja Kauppalehti Optio niin pian kuin vaihtomahdollisuus saadaan teknisesti toteutetuksi sekä Alma Talentin että TEKin järjestelmiin.

Hallitus hyväksyi kouluttautumissunnitelman oman työskentelynsä kehittämiseksi. Koulutusten aiheina on hallintaketjun toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet, lisäarvoa tuova hallitustyöskentely sekä hallituksen ja johdon rooli strategiaprosessissa.

Toiminnanjohtaja Kaupin ajankohtaiskatsauksen perusteella hallitus kävi keskustelun yhteistyön tiivistämisestä muutamien akavalaisten ja muidenkin yhteistyöjärjestöjen kanssa. 

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Tampereen seudulla suunnitellaan hanketta tekniikan alan nuorten yhteisön rakentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa erityisesti nuoria houkutteleva, tekniikan alan yhteisö, ja lisätä samalla liittojen houkuttelevuutta vastavalmistuneiden AMK-insinöörien ja diplomi-insinöörien sekä opiskelijoiden keskuudessa. Hanketta pidettiin kiinnostavana kokeiluna uudenlaisia verkostoitumis- ja toimintatapoja etsittäessä.

Henkilövalintoja

TEKin uuteen nuorten valiokuntaan nimettiin viisi jäsentä, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa avoimen haun kautta:

 • Jeanette Järnstedt, Ornamo-TEK -rinnakkaisjäsen, Lapin yliopisto
 • Saara Laamanen, opiskelija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Vesa Lind, DI, Oulu
 • Elisabet Shnoro, opiskelija, Oulun yliopisto
 • David Wunder, DI, Helsinki

Ylioppilaskuntien edustajina nuorten valiokunnan jäseniksi nimettiin (suluissa varajäsen)

 • Asser Junnila (Joonatan Mäkelä), Turku
 • Mari Saloniemi, Turku (Saku Reunanen, Littoinen), MAL-edustajat
 • Sami Kuoppamaa (Katri Vanhainen), Oulu
 • Teemu Sikanen (Hanna Kataja), Lappeenranta
 • Annimari Hartikainen (Teemu Kontro), Tampere
 • Lauri Seppäläinen (Mikael Liimatainen), Otaniemi 

Hallitus nimesi TEKin edustajia lukuisiin yhteistyöorganisaatioihin, mm. Akavan ja YTN:n hallintoelimiin.

Hallitus merkitsi tiedoksi, ketkä hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä ovat tähän mennessä ilmoittautuneet seuraamaan mitäkin TEKin valiokunnista:

 • Jäsen ja järjestöasiain valiokunta: Tero Arvonen
 • Koulutusvaliokunta: Tero Arvonen
 • Kunnan valiokunta: Reetta Grenman
 • Nuorten valiokunta: Anu Vaari ja Tero Arvonen
 • Teknologiavaliokunta: Mikko Salminen, Tero Arvonen
 • Uravaliokunta: Tero Arvonen
 • Valtion valiokunta: Reetta Grenman
 • Korkeakouluvaliokunta: Tero Arvonen, Reetta Grenman
 • Yrittäjyysvaliokunta: Mika Uusi-Pietilä, Aimo Leskelä
 • Yksityisen sektorin valiokunta: Reetta Grenman

 

Lue lisää: