EU:n liput liehuvat, taustalla virastotaloja.

TEK valvoo etuja myös EU-tasolla

|
Uutinen

Tekkiläisten työehtoihin vaikuttavat esimerkiksi EU-direktiivit.

Euroopassa ammattiyhdistysliikkeen kattotasolla toimii ETUC eli European Trade Union Confederation. ETUCin alla on useampia jäsenorganisaatioita, joista yksi merkittävimmistä tekkiläisille on EUROCADRES eli ”The Council of European Managerial and Professional Staff”. Se edustaa asiantuntija- ja esihenkilöasemassa toimivia eli juurikin esimerkiksi tekkiläisiä.

TEKin edustajana useissa kansainvälisissä pöydissä istuu TEKin työelämäasiantuntija Daniel Valtakari.

– Sen lisäksi, että olemme mukana tekemässä edunvalvontaa EU-tasolla, on verkostoituminen eurooppalaisten kollegoiden kanssa myös erittäin hyödyllistä, sillä pystymme benchmarkkaamaan toisiamme ja tekemään ihan käytännössä yhteistyötä, jotta jäsenille hyödylliset direktiivit etenevät.

Valtakari kertoo esimerkin.

– Whistleblower-direktiivin eteenpäin ajamisen loppumetreillä kävi ilmi, etteivät kaikki kv-järjestöt olleet antamassa riittävää tukea. Kun tämä selvisi minulle kesken toisen kv-kokouksen, pyysin, että jätämme muut asiat sikseen ja yhdessä käynnistimme nopean vaikuttamiskierroksen, jonka tuloksena direktiivin valmistelu saatiin vietyä loppuun.

Monissa erityisesti Euroopan ulkopuolisissa maissa ammattiyhdistysten asioiden edistäminen voi johtaa vankilaan.
- Daniel Valtakari

Valtakarin mukaan kansainvälinen yhteistyö auttaa myös ymmärtämään, että asiat eivät ole kaikkialla yhtä hyvin kuin Suomessa.

– Monissa erityisesti Euroopan ulkopuolisissa maissa ammattiyhdistysten asioiden edistäminen voi johtaa vankilaan, pahoinpitelyyn tai jopa surmatuksi tulemiseen.

Toisaalta Euroopassa on myös esimerkkejä siitä, että työntekijöiden edustajat on otettu paremmin mukaan yritysten päätöksentekoon ja erimielisyyksissä tulkintaoikeus on työntekijöiden eduksi toisin kuin Suomessa.

European Trade Union Confederation (ETUC)

ETUCin tavoitteena on edustaa työntekijöitä ja heidän tavoitteitaan Euroopan tasolla. Jäseniä ETUCilla on noin 45 miljoonaa ympäri Eurooppaa. Myös TEKin jäsenet lasketaan tähän mukaan.

Lue lisää www.etuc.org