TEK: Työssäkäynti on nähtävä tärkeänä osana opintoja

|
Uutinen
Kuuntele

Opiskelijat oppivat kesätöissä tärkeitä työelämän taitoja, jotka auttavat heitä työllistymään valmistumisen jälkeen. Siksi hallituksen kaavailemaa yliopistojen kolmatta lukukautta ei kannata TEKin mielestä toteuttaa ainakaan samanlaisena kuin nykyiset kaksi lukukautta.

TEKin opiskelijakyselyssä kesätöissä saatujen lisäoppien kärkeen nousivat ongelmanratkaisutaidot sekä ajanhallinta ja tehtävien priorisointi. Myös projektinhallinnan ja sosiaalisten taitojen koettiin kehittyvän.

– Nuo taidot ovat avainvalmiuksia työelämässä. Työssäkäynti täydentää tutkitusti opiskelijoiden korkeakoulusta saamaa oppia ja tukee erinomaisesti heidän työllistymistään valmistumisen jälkeen, kommentoi TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen.

Suomen hallituksen tavoitelistalla on yliopisto-opintojen tehostaminen lisäämällä kesäkuukausille kolmas lukukausi. Jos se toteutetaan, siitä ei TEKin mielestä kannata tehdä samalla tavalla teoriapainotteista kuin nykyiset syys- ja kevätlukukausi.

– Opintojen ohessa hankittavaa työkokemusta ei kannata missään nimessä heittää romukoppaan. Muussa tapauksessa lisälukukaudella saavutettu tehostaminen jää näennäiseksi, kun nopeasti ja teoriavoittoisesti tutkintonsa suorittaneet opiskelijat eivät työllistykään, Jokinen sanoo.

Jokisen mielestä kolmannen lukukauden tulisikin olla pääasiassa työharjoittelua, joka voitaisiin kuitenkin opinnollistaa siten, että työssä opitun pohtiminen ja raportointi yliopistolle kuuluisivat opinto-ohjelmaan, ja siitä saisi myös opintopisteitä.

Neljä viidestä vastaajasta oli töissä viime kesänä

Neljä viidestä TEKin vuotuiseen opiskelijatutkimukseen vastanneesta oli töissä viime kesänä. Yli puolet oli työskennellyt myös lukuvuoden aikana.

Suurin osa niistä opiskelijoista, jotka eivät olleet kesällä töissä, vaan esimerkiksi opiskelivat tai lomailivat, oli kuitenkin hakenut töitä. Kesätöiden saanti koettiin hieman edellisvuotta vaikeammaksi.

Työpaikan saaneista opiskelijoista monen kesätyönantaja oli entuudestaan tuttu: 64 prosenttia hyödynsi kontaktejaan ja oli töissä samalla työnantajalla kuin lukuvuoden aikana, aiempana kesänä tai aiempana lukuvuotena.

Kaksi kolmesta TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneesta koki oman osaamisensa kehittämisen ja uratavoitteiden edistämisen tärkeiksi syiksi työskennellä kesällä.

Kutsu TEKin opiskelijatutkimukseen lähetettiin syyskuussa kaikille TEKin opiskelijajäsenille, pois lukien tänä syksynä opintonsa aloittaneet. Kyselyyn vastasi lähes 3000 opiskelijaa.

 

Avainsanat: