TEK: Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 125 000 euron lahjoitus

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlaseminaarinsa yhteydessä 125 000 euroa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle.

Lahjoitus luovutettiin Lappeenrannassa torstaina 21.4. pidetyn TEK120-juhlaseminaarin yhteydessä.

Kun valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja enintään kolminkertaisesti suhteessa vuoden 2017 loppuun mennessä hankittuun yksityiseen rahoitukseen, TEKin 125 000 euron lahjoitus saattaa merkitä LUT:lle jopa puolen miljoonan euron lisärahoitusta.

TEK tekee juhlavuotensa kuluessa muillekin yliopistoille vastaavat, tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään suhteutetut lahjoitukset. Lahjoitukset tehdään TEKin sijoitetusta pääomasta, joten ne eivät vaikuta jäsenmaksun suuruuteen.

 

Tekniikan ja talouden yhdistävällä koulutuksella luodaan talouskasvua

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström ilmaisi puheessaan tyytyväisyytensä siihen, että tekniikan yliopistoissa ollaan jo pitkällä niissä rakenteellisissa uudistuksissa, joita koulutussektorilta nyt odotetaan.

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto on osoittanut ihailtavaa ennakkoluulottomuutta uusien toimintamallien käyttöönotossa. Muun muassa koulutuksen kaupallistamisessa ja koulutusviennissä on tehty täällä hienoja avauksia. Erinomaista on myös, että yliopiston ja paikallisen ammattikorkeakoulun yhteistyötä on lähdetty syventämään.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa totesi, että tekniikkaa ja taloutta yhdistävänä tiedeyliopistona LUT:n vastuulla on tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi luoda talouskasvua Suomeen sekä olemassa olevia yrityksiä uudistaen että uutta yritystoimintaa synnyttäen.

- On upeaa, että olemme jo vuosien ajan saaneet rakentaa parempaa maailmaa yhdessä TEKin kanssa, Saksa sanoi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen totesi, että ammattiliittojen markkinoinnissa tuodaan usein esille ammatillinen yhteisö, jota yhdistää samanhenkisyys ja yhteinen kiinnostus oman alansa kehittämiseen.

- Liittojen tulevaisuuden kannalta onkin ratkaisevaa se, miten tuo yhteisöllisyys saadaan jatkossa toteutettua, Rissanen sanoi.

Tutustu juhlavuoden materiaaleihin:

Avainsanat: