TEK lahjoittaa 125 000 € opiskelijoiden mielenterveystyöhön

|
Uutinen
Kuuntele

Tämä aika kaipaa yhdessä tekemistä, TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie toteaa.

Tekniikan Akateemiset TEK lahjoittaa 125 000 euroa opiskelijoiden mielenterveyttä edistävälle Nyyti ry:lle. 

Lahjoituksella toteutettava TEKin ja Nyytin mielenTEKoja -hanke tukee tekniikan ja luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia. Hanke käynnistyy huhtikuussa 2021.

TEKin tuoreen opiskelijatutkimuksen mukaan koronan aiheuttama poikkeustila on heikentänyt tekniikan alan opiskelijoiden toimeentuloa ja sosiaalista hyvinvointia, kun opetus on toteutettu etänä ja opiskelijat ovat jääneet yksin.

– TEK tukee tekniikan osaajien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä monipuolisesti. Poikkeuksellisen opiskeluvuoden vuoksi osoitamme merkittävän tuen mielenTEKoihin, eli opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen, TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie toteaa. 

– TEKille on tärkeää, että opiskelijat voivat hyvin ja he, huomisen osaajina, ovat rakentamassa kestävää yhteistä tulevaisuuttamme. Samalla haastamme yhteiseen tekemiseen ja vastuunkantoon myös Teknologiateollisuuden ja muita järjestöjä, hän lisää. 

Talvitie nostaa asian esiin myös torstaina kokoontuvassa TEKin valtuuston kokouksessa. 

Huono tilanne jo ennen koronaa

Opiskelijoiden tilanne oli huolestuttava jo ennen koronaa.

Vuoden 2019 opiskelijatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia tekniikan alan opiskelijoista oli huolissaan jaksamisestaan, ja puolet opiskelijoista ilmoitti murehtivansa opintoasioita myös vapaalla. 

– Nuorten valiokunta pohti, miten voisi paremmin tukea opiskelijoiden jaksamista. Nyyti valittiin kumppaniksi, koska sen toiminta perustuu vapaaehtoiseen vertaistukitoimintaan. Nyytin kautta pystytään tavoittamaan laajasti opiskelijoita, kertoo TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntija Jeremi Nyyssönen.

MielenTEKoja -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa mielenterveydestä ja helpottaa mielenterveysaiheista puhumista matalalla kynnyksellä, vahvistaa opiskelijoiden mielenterveystaitoja sekä kykyjä tukea toisiaan jaksamisen haasteissa.

TEKille on tärkeää, että opiskelijat voivat hyvin.

Hankkeen toimilla pyritään myös vähentämään koronakriisin negatiivisia hyvinvointivaikutuksia ja vahvistamaan opiskelijoiden positiivista tulevaisuudenuskoa.

Hankkeessa toteutetaan monipuolisia osallistumistapoja sisältävä kampanja, webinaareja, työpajoja ja koulutuksia, vertaistuellista ryhmätoimintaa verkossa sekä vertaischat-toimintaa. Tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

– Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnasta hyötyvät sekä tuen saaja että tuen antaja. Tuettava kokee, ettei ole huolineen yksin, ja vertaistuen antaja saa taitoja ihmisten kohtaamiseen erilaisissa tilanteissa, Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen sanoo.

Tekniikan ja matemaattisluonnontieteelliset alat ovat edelleen miesvaltaisia.

Nyytin selvitysten mukaan miehillä on korkeampi kynnys puhua mielenterveydestä kuin naisilla.

Hankkeen toimenpiteissä huomioidaankin sukupuolisensitiivisyys sekä sukupuolirooliodotusten ja mielenterveyteen liittyvän stigman purkaminen.

Nyyti vastaa hankkeen toteutuksesta, vapaaehtoisten koulutuksesta ja ohjauksesta, sekä seuraa ja arvioi hankkeen toteutumista sekä tuloksia. 

Lue lisää: