People in an office

TEK ja Ekonomit: On aika kääriä hihat ja tehdä Suomesta toimivampi maa myös maahanmuuttajalle

|
Uutinen

Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto on perusta Suomen hyvinvoinnille. Tulevan hallituksen on tehtävä töitä sen eteen, että tänne tulevat ihmiset voivat elää täyttä elämää. Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEK julkaisivat tiistaina 13.6. poliittisen pamfletin, joka tarjoaa näkökulmia siihen, miten tämä toteutetaan käytännössä.

Ekonomit ja TEK antavat pamfletissa äänen Suomeen muuttaneille, kun neljätoista kansainvälistaustaista kirjoittajaa kertoo omista kokemuksistaan. Alla olevat lainaukset ovat heiltä. Lisäksi liitot ovat koostaneet pamflettiin suosituksensa poliittisille päätöksentekijöille Suomen kehittämiseksi.

”Suomalaiset rekrytoijat ovat etäisiä ja kaavamaisia eivätkä ole kiinnostuneita hakijasta ihmisenä.”

– Rekrytointitapoja on uudistettava ja toisaalta kaikkien kielitaitoa sekä kulttuurista ymmärrystä on lisättävä. Monimuotoistuva työelämä vaatii organisaatioiden työyhteisöiltä uutta osaamista. Tästä on kuitenkin hyötyä niin ihmisille henkilökohtaisesti kuin liiketoiminnallekin, kommentoi Ekonomien elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter.  

Esimerkiksi kielitaitovaatimukset olisi Apterin mukaan syytä arvioida tehtäväkohtaisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ne tulisi myös viestiä rekrytoinneissa selkeästi.

”Suomi on kerho, johon pääsee vain avaimella.”

– Kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille on luotava toimivat askeleet työelämään. Verkostoituminen ja työelämävalmiuksien vahvistaminen vaativat nykyistä enemmän yhteistyötä korkeakoulujen, liittojen ja elinkeinoelämän välillä, sanoo TEKin osaamispolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari.

Englanninkielisten harjoittelu- ja lopputöiden toimeksiantomessut olisivat yksi keino tilanteen parantamiseksi. Korkeakoulujen ulkomaalaistaustaisille tutkinto-opiskelijoille tulisi myös myöntää pysyvä työlupa valmistumisen yhteydessä.

”Yksi syy siihen, miksi halusin jäädä Suomeen, on työn ja vapaa-ajan tasapaino.”

– Suomella on rutkasti vahvuuksia, mutta ne on tunnistettava ja niitä on opittava hyödyntämään. Ihmiset tulevat ja jäävät tänne, kunhan vain teemme Suomesta nykyistä toimivamman maan myös maahanmuuttajille, painottaa TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä.

Digitaalisen Virtual Finland -palvelualustan toteuttaminen olisi Särelän mukaan yksi askel kohti mutkattomampaa maahantuloa.

Suomen Ekonomien ja Tekniikan akateemiset TEKin pamfletti ”Suomi – ulkopuolisuuden maa? Finland – the country of not belonging?” julkaistiin 13.6.2023.