TEK ja Akavan Erityisalat: Suomesta eettisen tekoälyn kärkimaa

|
Uutinen
Kuuntele

Algoritmilla ja sen tekijällä on paljon valtaa ja vastuuta. Syntyy valtatyhjiö, jos tekoäly ja siihen liittyvät eettiset valinnat jäävät vain tekniikan ihmisten ratkaistaviksi.

Tekoäly on mahdollisuus, jonka käytön etiikkaan tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin toistaiseksi on tehty. Suomi pystyisi näyttämään tässä suuntaa.

– Päättäjät ja asiantuntijat tarvitsevat kuitenkin nyt runsaasti lisää osaamista, jotta he voivat tehdä pitkäkantoisesti eettisiä päätöksiä tekoälystä, sanovat toiminnanjohtajat Jari Jokinen Tekniikan akateemiset TEKistä ja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.  

Oivan mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen tarjoaa yhdeksän liiton ehdottama osaamistili, joka jakaisi jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken.

– Suomella on kaikki edellytykset eettisen tekoälyn kärkimaaksi, sillä maamme on kilpailukykyinen paitsi algoritmiteknologiassa myös ihmisoikeuksissa, hallinnon korruptoimattomuudessa, demokratian toimivuudessa, yritysetiikassa ja koulutuksessa. Näiden pitää olla kunnossa, jotta tekoälyn voimaa ei käytetä kansalaisia syrjivästi, Jokinen korostaa.

Nyt tarvitaan teknologista, humanistista ja yhteiskunnallista ymmärrystä

Jokainen on varmasti huolestuneena seurannut algoritmien hyödyntämistä USAssa ja Kiinassa.

– Teknologiaa käytetään kansalaisten ja asiakkaiden ”pisteytykseen”, jonka perusteella rajataan vaikkapa lainansaantia tai matkustusoikeuksia. Herää kysymys, kenen intressien mukaan pisteytystä tehdään. Aina tätä ei ole helppoa tunnistaa, sillä kyse voi olla peitellyistä kulttuurisista ennakkoasenteista ja valtarakenteista, joita algoritmit vahvistavat, Luomanmäki sanoo.

Jotta tekoälyn hyödyntäminen etenee eettisesti kestävällä tiellä, tarvitsemme teknologisen, humanistisen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen yhdistämistä.

– Muualla maailmassa osataan hyödyntää monipuolisemmin esimerkiksi humanistien kulttuurista ja inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvää osaamista, toiminnanjohtajat sanovat.

TEKin jäsenet ovat teknologian osaajia, Akavan Erityisalat taas kokoaa yhteen humanististen alojen sekä hallinnon, viestinnän ja kasvatustieteiden asiantuntijoita yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta.  

– Jäsentemme asiantuntemus on avainasemassa, kun tekoälyä koskevia päätöksiä valmistellaan ja tehdään yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. Päättäjien kannattaa hyödyntää tätä asiantuntijuutta ennakkoluulottomasti ja poikkitieteellisesti, Jokinen ja Luomanmäki sanovat. 

TEK ja Akavan Erityisalat järjestävät Dare to Learn -oppimistapahtumassa 18.9.2018 Helsingissä työpajan teemalla AI is here - do we need human learning? Työpajan alustaa tekoälyn kehittäjä, tutkija ja yrittäjä Harri Ketamo Headai Oy:stä.

Lue myös uutiset:

Jatka keskustelua tekniikan eettisistä kysymyksistä TEKin suositussa Tekniikan etiikka -ryhmässä. Ryhmässä keskustellaan ja annetaan vertaistukea teknologiaan liittyviin omantunnon kysymyksiin: Mitä kiinnostavaa tekniikan ja etiikan alalla tapahtuu? Minkälaisia päätöksiä haluamme koneiden tekevän? Mistä tunnistaa moraalisesti oikeat toimintatavat, mikä erottaa ne kyseenalaisista?

Avainsanat: