TEK: Hallituksen on kunnioitettava yliopistojen autonomiaa

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallströmin mielestä yliopistojen pitää saada itse päättää, mihin tutkimuskohteisiin hallituksen osoittama lisärahoitus käytetään.

- Suomen hallitus paikkasi kehysriihessä hieman yliopistokoulutukseen aiemmin kohdentamiaan rankkoja säästöjä, mutta riittämättömästi, totesi Tekniikan akateemiset TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström puhuessaan valtuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä TEK 120 vuotta -juhlaseminaarissa tänään Lappeenrannassa.

Se, että hallitus on kohdentanut yliopistoille osoittamansa lisärahoituksen projektimaisiin erillishankkeisiin, ei saa kannatusta TEKiltä.

- Olemme vahvasti sillä kannalla, että lisärahoitusta ei pidä kohdentaa hallituksen päätöksellä, vaan kunnioittaa yliopistojen autonomiaa ja antaa niiden kohdentaa lisäresurssit itse valitsemiinsa tutkimuskohteisiin, Matikainen-Kallström painotti.

Matikainen-Kallström huomautti, että puhe rakenteellisen uudistamisen tarpeellisuudesta ei ole sinänsä turhaa.

- Uudistuminen on välttämätöntä myös yliopistoille. Tekniikan alalla siinä ollaankin jo hyvässä vauhdissa. Yliopistojen keskinäistä työnjakoa ja profilointia on jo tehty niiden omasta aloitteesta, keskinäisen neuvonpidon tuloksena.

- Tuloksellisuutta ja tehokkuutta haetaan myös oppilaitosten uudenlaisen yhteistyön kautta. Tästä hyviä esimerkkejä ovat kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun yhteinen Tampere3-hanke sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja paikallisen ammattikorkeakoulun yhteistyön syventäminen.

- Uudistuksissa on pidettävä huolta, että korkeakoulujen perustehtävät – koulutus, tutkimus ja vaikuttavuus – ovat ne johtotähdet, joiden kautta yhteistyötä kehitetään, eivätkä mitkään hallintohimmelit, Matikainen-Kallström painotti.

Lue myös tiedote:

Avainsanat: