Tavoitteena yhdenvertainen työelämä, kestävä maailma

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Jatkossakin tekkiläisten ansiotason varmistaminen on yksi edunvalvonnan päätavoitteista.

Valtuusto valitsi TEKille uuden puheenjohtajiston ja hallituksen sekä vahvisti valtuustoryhmien neuvotteleman valtuustosopimuksen. Se viitoittaa järjestömme suunnan alkaneelle kolmivuotiskaudelle.

Jokaisella on oikeus työntekoon omana itsenään ja oikeus reiluun työelämään.

Me tekkiläiset haluamme rakentaa yhdenvertaista työelämää ja yhteiskuntaa. Olemme saavuttaneet siinä tuloksia ja palkintoja, mutta työtä riittää silti.TEKillä on yhdenvertaisuusopas ja tarjoamme erilaisia työkaluja, joilla purkaa työelämän syrjiviä rakenteita ja muuttaa asenteita. Jokaisella on oikeus työntekoon omana itsenään ja oikeus reiluun työelämään.

Työn ja perhe-elämän tasapaino on keskeistä hyvässä työelämässä. Sitä TEK edistää vaikuttamis- ja sopimustoiminnassa. Jatkossakin tekkiläisten ansiotason varmistaminen on yksi edunvalvonnan päätavoitteista. Tavoitteenamme on myös edistää tekniikan alan korkeaa osaamista ja osaajien riittävää määrää sekä edesauttaa työmarkkinoiden kansainvälistymistä. Työ vaikuttavien, yksilöllisten ja ennakoivien jäsenpalveluiden parissa jatkuu. Niiden kehitystyö perustuu tietoon tekkiläisten toiveista ja tarpeista.

TEK toimii jatkossakin siten, että digitalisaatiota ja vihreää siirtymää hyödyntämällä rakennetaan kestävämpää yhteiskuntaa. Meidän on syytä olla aloitteellisia niitä koskeviin lakeihin ja työehtosopimuksiin vaikuttamisessa.

Kestävä tulevaisuus riippuu paljolti siitä, miten ihmisen, teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutus toimii ja kehitys etenee. Arvojen ja ihmisen rooli on olla siinä ajurina, ei seuraajana.

Kirjoitus on julkaistu TEK-lehden 4/2023 kolumnina.

 

Avainsanat: