Tasa-arvo edistyi yliopistosektorilla

|
Uutinen
Kuuntele

Tuoreen käräjäoikeuden päätöksen mukaan palkaton isyysrahakausi ei ole pätevä syy olla maksamatta työehtosopimuksen mukaista palkankorotuksen kertaerää.

TEKin hoitama tapaus liittyi yliopistosektorin työehtosopimukseen 1.3.2010–29.2.2012. Työehtosopimuksen mukaan kertaerä tuli maksaa työntekijöille lokakuun palkan perusteella. Henkilö oli ollut palkattomalla isyysvapaalla lokakuussa neljä päivää, minkä vuoksi yliopisto maksoi hänelle pienemmän kertakorvauksen kuin muille työntekijöille. Yliopisto vetosi kirjaukseen ja työnantajaliiton ohjeistukseen: ”Mikäli syy palkattomuuteen on äitiysvapaan palkaton jakso, kertaerä kuitenkin maksetaan.”

Käräjäoikeuden mukaan yliopisto syyllistyi noudattaessaan työnantajaliiton ohjeistusta naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain tarkoittamaan syrjintään. Päätöksen mukaan äitiys- ja isyysvapaalla olevia pitää kohdella samalla tavalla.

TEKin yliopistosektorista vastaavan asiamiehen Daniel Valtakarin mielestä päätös edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.

– Kun miehillä ja naisilla on samat oikeudet, miehet haluavat varmasti pitää enemmän vanhempainvapaita, Valtakari arvioi.
 

Avainsanat: