Tartu TEKin dataan

|
Uutinen
Kuuntele

Nyt voit tarttua TEKin opiskelijatutkimuksen 2020 dataan itse ja tarkastella tuloksia eri taustamuuttujien valossa.

Tutkimustulosten interaktiivisessa visualisoinnissa on mukana dataa niin kesätöistä kuin lukuvuoden aikaisesta työnteosta.

Vertaa tekniikan alan opiskelijoiden kesätyöpalkkoja koulutusalan mukaan tai lukuvuoden aikaisia työtunteja opintopistemäärän mukaan. Entä miten vaikuttavat yliopisto, opintojen aloitusvuosi tai kieli?

Avainsanat: