Tämä on jokaisen työpaikan asia

|
Uutinen
Kuuntele

Yhdenvertainen työyhteisö antaa jokaisen olla oma itsensä. Kun työporukka koetaan turvalliseksi, tiimin luovuus, hyvinvointi ja tulos paranevat. Akava ja TEK ajavat yhdenvertaisuuslain uudistamista.

Akava julkaisi 19.1. kymmenen keinoa, joilla yhdenvertaisuutta voidaan työelämässä parantaa. Lista on tarkoitettu pohjaksi yhdenvertaisuuslain uudistamiselle. Akava vaatii, että hallitusohjelmaan kirjattu lain osittaisuudistuksen valmistelu aloitetaan rivakasti. TEK kannattaa Akavan tavoitteita.

Miksi yhdenvertaisuuslain uudistaminen on nyt tärkeää?

– Jotta työelämä olisi aidosti yhdenvertainen, lakia on muutettava tehokkaammaksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tulisi voida arvioida syrjintää työelämässä kuten työsuojeluviranomainen voi tällä hetkellä. Lisäksi kun syrjintäasiaa käsitellään, uhrin tulisi voida esiintyä nimettömänä, sanoo TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja.

Pohja toimii varapuheenjohtajana Akavan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä, joka on työstänyt juuri julkaistua kymmenen keinon listaa.

Lakia on muutettava tehokkaammaksi.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, ettei henkilöön liittyvät tekijät vaikuta hänen perusoikeuksiinsa. Esimerkiksi ihmisen ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ei saa vaikuttaa hänen mahdollisuuteensa työllistyä.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murton mukaan syrjintää kuitenkin on erityisesti työnhaun yhteydessä. Yksi Akavan kymmenestä keinosta onkin anonyymin rekrytoinnin edistäminen.

– Anonyymi rekrytointi on tärkeä väline syrjinnän kitkemiseksi. Sillä voitaisiin varmistaa, että osaaminen menee kaiken muun edelle valintoja tehtäessä. Yhdenvertaisuuslain pitäisi velvoittaa työnantajaa antamaan työnhakijalle aina perustelut valintapäätöksistä, Pohja sanoo.

Työelämä kehittyy Sirkku Pohjan mukaan paremmaksi, kun työpaikalla on monenlaisia ihmisiä töissä, kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti sekä kaikille annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja resurssit.

– Tällä tavalla parempi työelämä on psykologisesti turvallinen, se edistää luovuutta ja hyvinvointia. Tällöin yksittäiset työntekijät ja kokonaiset tiimit saavat parhaita tuloksia aikaan. Siksi yhdenvertaisuus on tärkeää työelämälle. Monissa organisaatioissa on onneksi huomattu, että paras tulos saavutetaan erilaisten ihmisten voimin, Pohja sanoo.

Vaiettu aihe työpaikoilla

TEKin tutkimuksen mukaan yhdenvertaisuudesta ei työpaikoilla juuri puhuta, sitä ei kouluteta eikä siihen liittyviä ongelmia tunnisteta. Tutkimukseen vastanneista 60 prosenttia sanoi, ettei työyhteisössä oltu järjestetty koulutusta yhdenvertaisuudesta. Vajaa kolmannes oli sitä mieltä, ettei tasavertaisesta kohtelusta ole työyhteisössä selkeää ohjeistusta.

Akava ehdottaa, että yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitetta laajennetaan. Nykyisellään velvoite on vähintään 30 henkilöä työllistävillä organisaatioilla. Suunnitelman tekeminen on työnantajan vastuulla.

Sirkku Pohjan mukaan työnantajan kannattaa tehdä suunnitelma yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, jotta yhdenvertaisuutta voidaan edistää työpaikalla lain velvoitteen mukaan. Hän neuvoo:

  1. Aloita työpaikan yhdenvertaisuuskoulutuksella, jotta jokainen tietää mistä puhutaan. Kun ihmisten ymmärrys kasvaa, asenteetkin muuttuvat positiivisemmiksi.
  2. Tee seuraavaksi yhdenvertaisuuskysely, jotta tiedät, millä tasolla työpaikan yhdenvertaisuus tällä hetkellä on.
  3. Tulosten perusteella laadi suunnitelma, aikatauluta ja vastuuta toimenpiteet ja tekijät sekä laadi seuranta-aikataulu.
  4. Katso tarkka ohje täältä. Ohjeen laadintaan on osallistunut laaja joukko eri alojen järjestöjä. Akavan lisäksi mukana ovat olleet Ammattiliitto Pro, Ihmisoikeusliitto, Metallityöväenliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Puuliitto, Seta, SAK, Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja STTK.

– Mitä konkreettisempi suunnitelma on, sitä helpompi sitä on toteuttaa ja sitä paremmin koko henkilöstö sitoutuu suunnitelmaan, Pohja sanoo.

”Pidetään ääntä yhdenvertaisuudesta!”

TEKin tutkimuksen mukaan tekkiläisten työpaikoilla syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun syitä ovat sukupuoli, ikä ja etnisyys. TEKin mukaan puuttumattomuus, hiljainen hyväksyntä ja haasteiden kohdistuminen tiettyihin ryhmiin vaikeuttavat tilanteen korjaamista. Akavan mukaan työelämän asenteet ovat yksi ongelma yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

– Kun enemmistö alkaa puhua vähemmistön kokemista epäkohdista, asioiden on mahdollista alkaa muuttua. Pidetään siis ääntä yhdenvertaisuudesta ja sen hyödyistä, Pohja kannustaa.

Miten kohtaat työkaverin tai asiakkaan, joka on erilainen kuin sinä?

Yhdenvertaisuuslaki koskee jokaista työpaikkaa. Lain mukaan yhdenvertaisuutta on edistettävä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan on ehkäistävä syrjintää. Pohjan mukaan jokaisella työpaikalla olisi hyvä miettiä porukalla, miten yhdenvertaisuus käytännössä toteutuu. Miten esimerkiksi työpaikan kirjatut arvot näkyvät rekrytointi-ilmoituksissa? Onko työpaikka todella esteetön?

– Keskustelu luo luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä, jossa jokainen voi työskennellä omana itsenään. Jokainen voi myös itse miettiä, minkälaisia vitsejä kertoo ja mitä sanoja käyttää. Miten kohtaat työkaverin tai asiakkaan, joka on erilainen kuin sinä?

Lue lisää:

Avainsanat: