Taimiteko on nuorten työllistymisen ja ilmaston asialla

|
Uutinen
Kuuntele

Kärsämäelle istutetaan 9000 taimea ja 4,6 hehtaaria Akava-metsää. Taimiteko edistää TEKille tärkeitä arvoja.

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa kappaletta uusia puita.

Akava-metsä on 4,6 hehtaarin kokoinen ja sen istuttaminen työllistää 20 nuorta. Koko Taimiteko-toimintamallin kautta töitä saa tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Monelle kesätyö on elämän ensimmäinen, ja siitä maksetaan nuorille urakkapalkkaa. 

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa. 

– Akava haluaa tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden avulla pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomi voisi saavuttaisi hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä ennen kaikkea päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Taimiteko on konkreettinen tapa olla mukana lisäämässä hiilinieluja. On hienoa, että voimme tällä tavalla tukea myös nuorten työllistymistä. Nyt koronakriisin aikaan se on entistäkin tärkeämpää, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Taimiteossa yhdistyvät hienolla tavalla päästöjen kompensointi ja nuorten työllistäminen, jotka ovat molemmat tärkeitä arvoja ja tavoitteita TEKille. Työkokemuksesta on nuorille varmasti hyötyä myös jatkossa, ja erityisesti näinä aikoina on ilahduttavaa, että voimme osaltamme olla tarjoamassa nuorille työmahdollisuuksia, iloitsee TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Taimiteossa yhdistyvät päästöjen kompensointi ja nuorten työllistäminen, jotka ovat tärkeitä arvoja TEKille

– Osallistuminen Taimitekoon vähentää TEKin vuoden 2020 hiilidioksidipäästöjä 100 tonnilla, joka on yksi askel kohti vuoden 2022 hiilineutraaliustavoitettamme, kertoo puolestaan TEKin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija Jussi-Pekka Teini

Organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tänä vuonna osallistua Taimitekoon. Kuka tahansa voi tehdä taimitekoja ja pienikin osallistuminen auttaa. Taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Istutukset ovat pääasiassa metsäkuusta. Mäntyä istutetaan turvesuoalueille. 

– Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta. Meille 4H:ssa on tärkeää, että Akavan kaltainen toimija ja sen jäsenliitot ovat lähteneet isoin joukoin tukemaan nuorten kesätyöllistymistä sekä suomalaisen hiilinielun kasvattamista. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on järjestömme ytimessä, ja Taimiteon avulla voimme tukea nuorten metsäsuhdetta myös tulevaisuudessa, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Akavan liitoista Taimiteko-toimintamallissa ovat mukana Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Lisätiedot:

TEKin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija Jussi-Pekka Teini, jussi-pekka.teini@tek.fi, 040 705 9755

Mukana olevien liittojen yhteystiedot:
palvelupäällikkö Jaana Ignatius, Akava, jaana.ignatius@akava.fi, 040 700 2225 

Lisätiedot Taimiteko ja 4H:
kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen, Suomen 4H-liitto ry, tarja.anttonen@4h.fi, 044 783 0305

www.taimiteko.fi
www.4h.fi

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. TEK on yksi jäsenliitoista. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. www.akava.fi
 

Avainsanat: