Jussi-Pekka Teini taluttaa pyöräänsä metsätiellä.

TEKin hiilineutraaliustyö jatkuu, vaikka ensimmäinen nollapäästövuosi on saavutettu

|
Blogimerkintä

TEKissä on päästövähennysten hierarkian mukaisesti tehty ensin päästöjen välttämisen ja vähentämisen toimia, ja näiden jälkeen jäljelle jääneet päästöt on kompensoitu.

TEKin hallitus päätti vuonna 2018 asettaa järjestölle hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2022. Tavoitteen saavuttaminen vaatii vuosittaista päästöjen laskentaa, toimenpiteitä tunnistettujen päästöjen vähentämiseksi sekä jäljelle jäävien päästöjen kumoamisen. Tähän mennessä olemme tehneet päästöjen laskentaa ja vähentämistoimia, mutta hiilineutraaliustavoitevuoden myötä nyt myös päästöjen kumoaminen on ajankohtaista. Koska päästöt voidaan laskea vasta toteutuman perusteella, viime vuoden päästöjä päästiin laskemaan toden teolla tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Päästölaskennan myötä selvisi, että tavoitteen saavuttaaksemme meidän täytyy ostaa 366 tCO2e edestä päästöjen kumoamisia, joista käytetään usein termiä päästökompensaatio.

Päästöjen kumoamisesta käytetään usein termiä päästökompensaatio.

Aloitimme nykyisen päästöjen laskentamme alkuvuodesta 2017 ja tästä vuosipäästömme ovat vähentyneet 400 tCO2e (52 %). Olemme edenneet päästövähennysten hierarkian mukaisesti tekemällä ensin päästöjen välttämisen ja vähentämisen toimia, ja vasta sen jälkeen kompensoineet jäljelle jääneet päästöt. Jatkamme edelleen myös päästöjen välttämistä ja vähentämistä, ja päästöhyvitysten ostaminen tuo siihen myös taloudellisen kannusteen.

TEKin hallitus päätti toukokuun kokouksessaan, että TEK käyttää vuoden 2022 päästöjen kompensointiin 25 000 €. Päästöhyvityksiä ostettiin useammasta eri lähteestä sopivissa suhteissa siten, että summa tulee täyteen. Osa päästöhyvityksistä oli varsin kalliita, noin 300 €/tCO2e, ja osa varsin halpoja, noin 21 €/tCO2e arvonlisäveroineen.

Lopullinen päästöhyvitysportfolio poikkeaa hieman kevään suunnitelmista, sillä osa päästöhyvityksistä oli päätetty ostaa Compensatelta, mutta yritys ehti lopettaa liiketoimintansa ennen kuin hyvityksiä ehdittiin ostaa. Tilalle valittiin uskottavuudeltaan ja hankeportfolioltaan samankaltaiseksi todettu Nordic Offset. Kaikki päästövähennykset CO2estoa lukuun ottamatta ostettiin Nordic Offsetin kautta.

KohdeMäärä tCO2e
Metsänsuojeluhanke, Indonesia (VCS)156
Kansainvälinen pienviljely- ja puunkasvatusohjelma (VCS)150
Puro.earth, hiilen pitkäikäinen varastointi biohiilessä30
CO2esto, päästöoikeuksien kumoaminen EU:n päästökaupassa30
Yhteensä366

 Päästöhyvitysten markkinoilla on monenlaista tarjontaa, joten päästöhyvityksiä ei kannata ostaa sokkona. Vähimmällä pääsee, jos hyödyntää uskottavaa palveluntarjoajaa, joka on kuratoinut maailmanmarkkinoiden valtavasta valikoimasta tarjolle parhaat kohteet. Osviittaa sopivan kumppanin valintaan voi etsiä esimerkiksi Finnwatchin raportista, jossa käydään läpi kotimaista tarjontaa (kuvat 1 ja 2). Osa raportin käsittelemistä päästöhyvityspalveluista on pistemäisiä palveluntarjoajia, jotka kompensoivat vain oman yrityksensä tuotteita, esimerkiksi lentoja.

Finnwatch: Taulukossa turkoosi väri tarkoittaa, että kyseinen kriteeri joko täyttyy palvelun kohdalla melko luotettavasti tai täyttymiseen liittyvät riskit ovat pieniä ja riittävästi huomioitu. Keltainen väri tarkoittaa, että kyseisen kriteerin täyttyminen on epävarmaa tai siihen liittyy jonkinlainen riski, jota ei ole huomioitu riittävän tarkasti. Punainen väri tarkoittaa, että kyseisen kriteerin täyttämisessä on selvä ongelma tai merkittävä riski, jota ei ole riittävästi huomioitu.

Taulukossa on kuvattuna kotimaiset kompensaatiopalvelut sekä niihin liittyvät riskit
Kuva 1
Taulukossa on kuvattuna kotimaiset kompensaatiopalvelut sekä niihin liittyvät riskit
Kuva 2

TEK on ihmiset tekniikan takana, joten meidän on luontevaa suosia uusia teknologiaratkaisuja. Ilmaston kuumenemisen rajaaminen 1,5 C:hen tällä vuosisadalla vaatii hiiltä poistavien teknologiaratkaisujen massiivista skaalausta, ja ennen kuin nämä ratkaisut kehittyvät markkinaehtoisuuden tasolle, ne tarvitsevat tukea. Päästöhyvitykset ovat yksi tapa edistää näiden ratkaisujen kehittymistä markkinaehtoisiksi, vaikka täysin ongelmattomia ne eivät ole: esimerkiksi Finnwatchin kattava katsaus päästöhyvitysmarkkinaan antoi Puro.earthille risuja lisäisyysvaatimuksen täyttymisestä. Palvelu on kuitenkin päivittänyt sääntöjään alkuvuodesta, ja TEKin valitsemat biohiiliyksiköt täyttävät myös lisäisyyskriteerin. Alustavan keskustelun perusteella saatamme tulevaisuudessa suosia vielä painokkaammin tulevaisuuden teknologiaratkaisuja, kuten hiilen talteenottoa ja sidontaa (CCS), hiilen kaappausta ilmasta (DAC) ja biomassan hapetonta varastointia (terrestial storage of biomass).

Kuten sanottua, TEK jatkaa edelleen kompensaatiohierarkian mukaista työtä. Vältettäviä päästöjä meillä ei enää juurikaan synny, mutta vähentämistyötä meillä vielä riittää.

51 % TEKin hiilijalanjäljestä tulee tarjotuista tuotteista, kuten jäsenetulehdistä. 26 % tulee lennoista, 6 % hotelliyöpymisistä, 6 % henkilöautoliikenteestä, 5 % muista ostopalveluista, 3 % ruoasta ja juomasta, 3 % hankinnoista ja 1 % jätteistä. Muiden osuudet ovat pienempiä.