Suomi raiteille

|
Uutinen
Kuuntele

Markus Helelä suunnittelee työkseen raide- ja tieliikennettä. Tampereen ratikkaprojektissa mukana oleva asiantuntija kiittelee työnsä monipuolisuutta – ilman sitä utelias mieli tylsistyisi.

"Diplomityöni aihe oli rautatieliikenteen tekninen aikataulusuunnittelu. Sen myötä kiinnostuin raideliikenteestä kokonaisuutena. Autoteillä ihmiset ajavat niin sanotussa avoimessa järjestelmässä, kun taas raiteilla kuljetaan kiinteää reittiä pitkin. Tie- ja raideliikenne täydentävät toisiaan, ja ratikkaliikenteen tapauksessa jakavat liikenneympäristön. Konsulttifirma WSP:llä saan tehdä töitä molempiin liittyen.

Aloitin WSP:llä syyskuussa 2018. Sitä ennen työnantajiani olivat Sitowise, Ramboll ja Destia. WSP:n yksi vahva fokusalue on raideliikenteen suunnittelu ja siksikin tämä paikka sopii minulle. Pääsen käyttämään erikoisosaamistani.

Olen mukana Vantaan ratikan ja Viikin–Malmin pikaraitioteiden yleissuunnittelussa sekä Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnittelussa. Teen liikennöinnin mallinnusta ja selvityksiä, teknistä aikataulusuunnittelua ja kapasiteettitarkasteluja. 

Tampereen ratikan seudulliseen yleissuunnitelmaan sisältyvä kolmas ja samalla viimeinen vaihe, eli raiteet jotka vievät kauimmas keskustasta, pääsee kohta vauhtiin liikennöintisuunnittelun osalta. Teemme projektia Rambollin kanssa. Olen valmistellut liikennesimulointeja. Kun varsinainen simulointityö on edennyt, teen realistisen arvion ratikkareittien matka-ajasta ja tarvittavien kalustoyksiköiden määrästä ja kierrosta. Tämä on kaupallisen liikennöinnin lähtökohta.

Työni kannalta on olennaista, että otan huomioon pysäkkien sijainnit, raidelinjauksen korkeuserot ja kaarteet. Loivakin mäki vaikuttaa raideliikenteessä kiihtyvyyteen ja hidastuvuuteen. Minun pitää huomioida esimerkiksi tavoiteltu vuoroväli, tieliikenteestä ja liikennevaloista aiheutuvat viiveet sekä pysäkkipysähdysten kestot. Pelivaraa pitää olla tarpeeksi, mutta ei liikaa – ratikka ei saa olla pysäkillä liian usein etuajassa.

On hienoa olla töissä alalla, joka on nosteessa Suomessa.

Tykkään siitä, että työni on monipuolista – uteliaana ihmisenä varmaan tylsistyisin, jos vaihtelua ei olisi. Vaihtelua tulee erilaisista asiakkaista, projekteista sekä siitä, teenkö tie- vai raitioliikenteen parissa töitä. Voin vaikuttaa projektin toteutustapoihin. Välillä ideoin ja tutkin, sitten piirrän, lasken ja analysoin. Olen tutkijahenkinen ja saan työssäni hyödyntää analyyttistä ajattelutapaani.

WSP on globaali firma. Olen Suomen WSP:n vastaava asiantuntija raideliikenteen mallinnuksen osalta. Voin jakaa kokemuksia, toimintatapoja ja ohjelmisto-osaamista muiden maiden kollegoideni kanssa. Se on inspiroivaa! 
Ja toki on hienoa olla töissä raideliikenteen parissa – alalla, joka on nosteessa Suomessa."

Kuka? Markus Helelä

  • Syntynyt: 1981
  • Ammatti: Projektipäällikkö ja vanhempi asiantuntija, 
Liikkuminen ja liikenne, WSP
  • Koulutus: DI, Aalto-yli-
opiston insinööritieteiden 
korkeakoulu

Miksi kiinnostuit tekniikan alasta?
Tiede ja teknologia ovat kiinnostaneet aina, mutta ei minulla lapsena ollut visiota, mitä tekisin isona. Hain Otaniemeen, koska olin hyvä fysiikassa ja matikassa. Valitsin pääaineeksi tie- ja liikennetekniikan. Se on käytännöllistä, ei liian abstraktia. Liikkuminen eri kulkuneuvoilla on olennainen osa monen arkea.

Saavutus, josta olet ylpeä?
Olen pelannut salibandya SM-tasolla ja tennistä A-luokassa, mutta suurin saavutus – se on vielä edessäpäin! Kysy samaa 20–30 vuoden päästä, niin kerron mikä se oli.

Minkä ongelman haluat ratkaista?
Haluan edesauttaa Suomen kytkemistä osaksi kansainvälistä raideverkostoa. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomen raideleveys eroaa Euroopassa yleisestä standardileveydestä, ja muitakin rajoitteita löytyy.

Motto?
Niitä on kaksi. 
Toimintamottoni on pragmaattinen: ”Kohtaa todellisuus sellaisena kuin se on toiveajattelun sijaan ja tee siltä pohjalta hyviä ratkaisuja”. 
Tavoitemottoni on ”elä hetkessä”. Tässä minulla on vielä tekemistä.

Avainsanat: