Suomeen uusi tekniikan yhteistyöyliopisto

|
Uutinen
Kuuntele

Suomeen perustetaan uusi tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech, jonka tarkoituksena on saada Lounais-Suomen alueelle lisää tekniikan alan korkeakoulutettuja osaajia. Tavoitteena on saada vuosittain Lounais-Suomeen sijoittumaan 400–450 diplomi-insinööriä.

Verkostoyliopiston käynnistämistä valmistellut työryhmä luovutti suunnitelmansa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 21. elokuuta. Verkostoyliopiston perustaminen oli yksi keskeisistä TEKin yksikönjohtaja, selvitysmies Jari Jokisen ehdotuksista, joilla vastataan taantuman jälkeisen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin.
 

Työ alkaa jo tänä syksynä

Yhteistyöyliopisto aloittaa toimintansa jo tänä syksynä. Tavoitteena on lisätä heti syksyllä 2017 kaikkien tekniikan alan yliopistojen opiskelijoille diplomitöitä, harjoittelua ja kurssiprojekteja Lounais-Suomen yrityksissä. Erityisesti houkutellaan Lounais-Suomesta kotoisin olevia, muualla Suomessa opiskelevia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita.

Lisäksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin teekkareille sekä matematiikan, fysiikan ja kemian alan opiskelijoille tarjotaan erillisopinto-oikeuksia muihin tekniikan alan yliopistoihin. Muualla Suomessa ja ulkomailla asuvia tekniikan ja filosofian kandidaatteja houkutellaan uusiin, Lounais-Suomen kasvuhaasteisiin tarttuviin DI-ohjelmiin.
 

Valmisteilla myös täydennys- ja muuntokoulutusta

Yhteistyöyliopisto järjestää myös täydennys- ja muuntokoulutusta jo valmistuneille diplomi- ja AMK-insinööreille sekä Turussa että muilla paikkakunnilla. Lisäksi se tarjoaa tohtorikoulutettaville tutkimusaiheita, jotka nivoutuvat Lounais-Suomen yritysten kasvuun.

Oleellinen osa yhteistyötä on kasvattaa diplomi-insinöörikoulutuksen vetovoimaa. Yliopistot viestivät aktiivisesti tekniikan alan mahdollisuuksista ja koulutuksesta nuorille ja erityisesti tytöille.

Verkostomaisesti toimivassa yhteistyöyliopistossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi perustajajäseniä ovat Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry. Aiesopimus allekirjoitettiin heinäkuun alussa. Ennen FITechin (FITech, Finnish Institute of Technology) virallista perustamista yhteistyötä koordinoi Aalto-yliopisto.

Hallitus on varannut tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön 12 miljoonan euron määrärahan vuosina 2017–2021. Tämän lisäksi mukana olevat yliopistot ovat sitoutuneet rahoittamaan toimintaa.

Lue myös:

Avainsanat: