Kaksi teekkarihaalariin pukeutunutta kävelee.
Kunnossa. Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opetusjärjestelyihin, opetettavien asioiden ajankohtaisuuteen ja opintojen arvioinnin oikeudenmukaisuuteen.

RIL: Teekkareiden stressitasot ovat hälyttävän korkealla

|
Uutinen

Viidesosa rakennetun ympäristön alan teekkareista harkinnut opintojen keskeyttämistä kuormittavuuden vuoksi, kertoo RILin opintokysely 2024.

RILin opintokyselyn 2024 mukaan rakennetun ympäristön diplomi-insinööritutkinnon opiskelijat kannattavat hybridiopetusta, kiittävät opintohenkilöstön ammattitaitoa ja lähes kaikki jatkavat kandista maisteriksi.

Kaikkein tyytyväisimpiä ovat Tampereen yliopiston teekkarit, joista noin 93 prosenttia aikoo pysyä alalla. Oulussa noin 86 prosenttia, Aalto-yliopistossa noin 79 prosenttia ja LUT-yliopistossa noin 83 prosenttia vastaajista on alan valintaan tyytyväisiä.

Teekkareiden stressitasot ovat kuitenkin hälyttävän korkealla, muistuttaa RIL tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan eniten stressiä opiskelussa aiheuttavat yksittäisen kurssin liiallinen työmäärä, ajanpuute sekä liiallinen samanaikainen kurssimäärä.

Vajaa neljäsosa kyselyyn vastanneista kokee opinnot jatkuvasti stressaavaksi, ja lähes kolme neljäsosaa vaihtelevasti stressaavaksi. Noin viidesosa vastaajista on miettinyt taukoa tai keskeyttämisestä opinnoistaan henkisen kuormittavuuden takia.

Hyödyllisin oppimistapa on teekkareiden mielestä kurssitehtävien tekeminen ja hyödyttömin luentotallenteet.

Hybridi on opiskelijoiden mielestä mielekkäin opetustapa. Hyödyllisin oppimistapa on teekkareiden mielestä kurssitehtävien tekeminen ja hyödyttömin luentotallenteet.

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opetusjärjestelyihin, opetettavien asioiden ajankohtaisuuteen ja opintojen arvioinnin oikeudenmukaisuuteen. Eniten parannettavaa vastanneiden mukaan on opetushenkilökunnan pedagogisissa taidoissa sekä oppimiseen liittyvässä palautteen annossa.

Opintokysely toteutettiin huhti–toukokuussa 2024 ja se lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. RIL on rakennetun ympäristön toimialan valtakunnallinen henkilöjärjestö. Myös vastavalmistuneilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kyselyyn vastasi 210 henkilöä, joista opiskelijoita oli 97 % ja valmistuneita 3 %. Vastaajia oli kaikista neljästä yliopistosta; Aalto (48 %), Oulu (30 %), Tampere (13 %) ja LUT (9 %).

Avainsanat: