Puolueet suhtautuvat vaihtelevasti korkeakoulutuksen kehittämiseen

|
Uutinen
Kuuntele

Eduskuntapuolueet suhtautuvat vaaliohjelmissaan hyvin vaihtelevasti korkeakoulutuksen kehittämiseen. Vertasimme linjauksia TEKin vaalitavoitteisiin.

TEKin mielestä teknillisten yliopistojen koulutusresurssit pitää nostaa EU:n kärkitasolle. Yliopistojen rahoitusperusteita pitää uudistaa niin, että ne vahvistavat koulutuksen laatua ja suuntaamista vientikilpailukyvyn kannalta strategisille aloille.

Kokoomus olisi valmis suuntaamaan resursseja strategisesti keskeisten alojen tutkimusympäristöihin. Vasemmistoliitto ja vihreät puolestaan ohjaisivat rahoitusta uudella tavalla. Vasemmistoliiton mukaan valtion tutkimusrahoitusta on siirrettävä strategisesta tutkimuksesta ja valtioneuvoston selvityksistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen perusrahoitukseen. Vihreät ohjaisivat kaikki koulutuksen rakenteista tulevat säästöt koulutuksen laadun parantamiseen.

Muut puolueet keskittyvät ohjelmissaan enemmän korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen.

Kokoomus, vihreät ja Sdp kannustavat korkeakouluja profiloitumaan omilla vahvuusalueillaan.

Keskusta ja Rkp sen sijaan korostavat ohjelmissaan, että korkeakoulujen tulisi tiivistää yhteistyötään. Puolueiden tavoitteena on nostaa suomalainen korkeakouluopetus kansainvälisesti huipputasolle.

Osaamisen kehittäminen paitsiossa

TEK katsoo, että myös työelämässä olevien osaamisen vahvistaminen pitää ottaa tulevan hallituskauden kärkiteemaksi. Aikuiskoulutuksen rahoitusperustaa vahvistetaan ottamalla käyttöön kolmikantaisesti rahoitetut kansalaisten henkilökohtaiset koulutustilit.

Puolueet eivät ota ohjelmissaan tähän kunnolla kantaa.

Ainoastaan kokoomus mainitsee, että muun muassa aikuiskoulutuksen ja avoimen korkeakoulutuksen tulee tukea työmarkkinoiden osaamistarpeita. Kristilliset vaativat, että omaa osaamista on mahdollista kehittää koko työuran ajan täydennyskoulutuksen avulla.

Puolueet mullistaisivat oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjen digitalisoinnin suhteen puolueet ovat runsassanaisempia.

Eduskuntapuolueet ovat melko yhtä mieltä siitä, että koulutusta pitää uudistaa digitaalisen maailman tuomilla uusilla opetus- ja oppimismenetelmillä. Asiasta löytyvät maininnat kokoomuksen, keskustan, vasemmistoliiton, kristillisten, Rkp:n ja vihreiden vaaliohjelmista.

 

Tarkempi vertailu puolueittain:

TEKin tavoiteKokoomus
Tekniikan yliopistojen rahoitusRahoitusta ohjataan kansallisesti strategisesti keskeisten alojen tutkimusympäristöihin.
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäVahvistetaan kannusteita yliopistojen profiloitumiselle.
Rahoitusmallin uudistaminenLisätään strategisen rahoituksen osuutta.
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutuksetAikuiskoulutus, avoin korkeakoulutus ja vapaa sivistystyö tukevat  työmarkkinoiden osaamistarpeita ja työkyvyn edistämistä.
Oppimisympäristöjen digitalisointiUudistetaan oppimisen ja opettajan työ digisukupolven ehdoilla.
MuutaToteutetaan yliopistouudistus 2.0. Lisätään erikoistumista ja työnjakoa. Säilytetään duualimalli, mutta lisätään yhteistyötä korkeakoulusektorien välillä.

 

TEKin tavoiteSdp
Tekniikan yliopistojen rahoitus 
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäMaakuntien korkeakoulujen erikoistuttava ja laajennettava yhteistyötään elinkeinoelämän kanssa.
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointi 
Muuta 

 

TEKin tavoiteKeskusta
Tekniikan yliopistojen rahoitus 
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäMahdollistetaan eri koulutusasteiden ja koulutusmuotojen tiiviimpi yhteistyö.
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointiSuomesta tehdään luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen mallimaa.

 

TEKin tavoitePerussuomalaiset
Tekniikan yliopistojen rahoitusPerustutkimukselle taataan riittävät resurssit. Lisätään massadataan liittyvää tutkimusta ja kehitystä.
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä 
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointi 

 

TEKin tavoiteVasemmistoliitto
Tekniikan yliopistojen rahoitusValtion tutkimusrahoitusta siirretään strategisesta tutkimuksesta ja valtioneuvoston selvityksistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen perusrahoitukseen.
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäKorkeakouluverkkoa ei karsita eikä korkeakouluja yhdistellä tai lakkauteta itsetarkoituksellisen erikoistumisen tai säästämisen vuoksi.
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointiKoulujen opintosuunnitelmiin sisällytetään 2000-luvun kansalaistaitojen opetusta, kuten ohjelmointia, tietoturvakasvatusta ja sosiaalisen median lukutaitoa.
MuutaTavoitteena uusi yliopistolaki, joka perustuu tieteen ja taiteen vapauden, demokratian ja sivistyksen arvoille nykyisen markkinalogiikan ja yhtiöhierarkian sijaan.

 

TEKin tavoiteVihreät
Tekniikan yliopistojen rahoitusKoulutuksen rakenteiden kehittämisestä tulevat säästöt ohjataan koulutuksen laadun parantamiseen.
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäTurvataan korkeakoulujen omat mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan.
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointiMullistetaan koulutus digitaalisen maailman tuomilla uusilla opetus- ja oppimismenetelmillä.

 

TEKin tavoiteRkp
Tekniikan yliopistojen rahoitusValtiolla päävastuu korkeakoulujen rahoittamisesta, mutta ulkopuolista rahoitusta voidaan houkutella esimerkiksi verohelpotuksilla.
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistäYhteistyötä korkeakoulujen välillä tiivistetään ja tehostetaan – myös kansainvälisesti.
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutukset 
Oppimisympäristöjen digitalisointiTuetaan e-osaamista tasavertaiselta pohjalta.
MuutaNopeutetaan työmarkkinoille siirtymistä vahvistamalla kandidaattitutkinnon asemaa ja uudistamalla työelämän kelpoisuusvaatimuksia.

 

TEKin tavoiteKd
Tekniikan yliopistojen rahoitus 
Tehostetaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä 
Rahoitusmallin uudistaminen 
Koulutustilit ja erikoistumiskoulutuksetKoulutuksen tunnustamista kehitetään.
Aikuisten täydennyskoulutuksella turvataan mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen läpi työuran.
Oppimisympäristöjen digitalisointiOpetusaineiston digitalisoimista lisätään kaikilla koulutusasteilla.
MuutaPyritään korkeakoulutuksessa kansainvälisen vertailun kärkijoukkoon.

Vertailu on tehty eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien perusteella. Puolueet ovat voineet julkaista myös tarkempia ohjelmia.

TEKin tavoitteista on poistettu koulutuksen maksullisuuteen liittyvä kohtava 14.4.2015 kello 15.20. Kirjaus tutkintoon johtavan koulutuksen maksullisuudesta poistettiin TEKin koulutuspoliittisesta ohjelmasta valtuuston päätöksellä 10.4.2015. Lue lisää tästä.

Lue myös:

Avainsanat: