Palkkaa helposti ja laillisesti

|
Uutinen
Kuuntele

Estikö byrokratia palkkaamasta lastenhoitajan? Nyt paperisotaa ei tarvitse käydä itse.

Palkkaus.fi on kotitalouksille tarkoitettu verkossa toimiva palkanmaksupalvelu. Se pitää huolen työntekijöiden palkkaukseen liittyvistä vakuutuksista, työeläke- ja sosiaaliturvamaksuista sekä ennakonpidätyksistä ja veroista. Palvelu kattaa myös palkanlaskennan ja palkkatodistukset sekä tilitykset ja ilmoitukset viranomaisille. Verkossa hoituu lisäksi dokumenttien arkistointi: kaikki lomakkeet, kuitit ja tositteet talletetaan turvallisesti samaan paikkaan.

– Sloganimme onkin: Palkkaus.fi – Palkkaa ilman byrokratiaa, palvelusta vastaava Janne Isosävi Suomen Palkanlaskennasta toteaa.

Palkkaus.fi:n käytöstä peritään palvelumaksuna prosentti maksetuista palkoista.


Nukut yösi rauhassa

Palvelu helpottaa työnantajaksi ryhtyvää, joten todennäköisesti myös ajatus teettää hommat pimeästi laimenee.

– Selvityksemme mukaan noin 40 prosenttia kotitalouksista on maksanut joskus pimeästi teettämästään työstä. Se on kuitenkin laitonta ja riskit ovat isoja, Isosävi muistuttaa.

– Jos maksat pimeästi, menetät muun muassa veroista tehtävän kotitalousvähennyksen. Ilman kuittia on myös paha jälkikäteen valittaa esimerkiksi työn laadusta. Ja jos vakuuttamattomalle pimeän työn tekijälle sattuu työtapaturma, työn teettäjä voi joutua maksamaan korvauksia työnantajavelvollisuuksiensa laiminlyönnistä.

Sen sijaan laillisesti palkatulle tapaturmavakuutukset takaavat turvan myös onnettomuustilanteissa. Vakuutuksiin sisältyvän henkivakuutuksen ansiosta laillisesti palkatun työntekijän omaisten turva on kunnossa.

Laillisesti palkkaaminen kerryttää palkatun eläkettä, kun työeläkemaksut on hoidettu asiallisesti. Lisäksi työntekijän työttömyysturva paranee, kun työstä kertyy todistettavissa olevaa työssäoloaikaa ja palkkaa.

Ja harmaan talouden kitkeminen on tietysti kaikkien etu.

– Pimeät työmarkkinat syövät tällä hetkellä aika reippaastikin kansakunnan yhteistä kakkua.

Isosävi arvioi, että pimeän työn osuus on 5–10 prosenttia bkt:stä.

 

 

 

 

Kun palkkaat laillisesti, saat kotitalousvähennyksen. Esimerkki: Sovit lastenhoitajan kanssa kahden viikon työstä 700 euron palkan. Kustannus työnantajalle sivukuluineen ilman vähennyksiä on noin 858 euroa. Lopullinen kustannus kotitalousvähennyksen jälkeen on noin 602 euroa.

Lähde: palkkaus.fi

 

Avainsanat: