Palkatonkin harjoittelupaikka poikii tekniikan töitä

|
Uutinen
Kuuntele

Harjoittelupaikkaan työllistyneiden osuus vaihtelee tekniikan alojen 55 prosentista kasvatusalojen 15 prosenttiin.

Tutkintoon pakollisena kuuluvasta harjoittelujaksosta maksetaan Suomessa palkkaa harvemmin kuin vapaaehtoisista harjoitteluista. Kaikista pakollisista harjoitteluista 39 prosenttia on palkallisia.

Ammattikorkeakouluissa palkallisia on 36 prosenttia harjoitteluista ja yliopistoissa 46 prosenttia. Tiedot selviävät tuoreesta Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometrista.

Harjoittelupaikkaan työllistyneiden osuus vaihtelee tekniikan alojen 55 prosentista kasvatusalojen 15 prosenttiin. Yliopistoissa korkein työllistymisprosentti harjoittelupaikkaan oli ICT-alalla, 65 prosenttia, ja matalin palvelualoilla sekä kasvatusaloilla, 13 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa korkeimmat lukemat olivat tekniikan aloilla, 54 prosenttia ja matalin humanistisilla ja taidealoilla,  24 prosenttia.

Tärkeimpinä harjoitteluun liittyvänä asioina esiin nousivat oman alan työkokemuksen kartuttaminen sekä kiinnostava ja motivoiva harjoittelupaikka. Myös työllistymismahdollisuudet sekä verkostoituminen nostettiin esille tärkeinä tekijöinä harjoittelussa. 

Harjoittelubarometrin aineisto kerättiin osana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Opiskelijabarometri 2019 -tiedonkeruuta.

Tiedonkeruuseen osallistuivat lähes kaikki Suomen korkeakoulut ja vastauksia saatiin kaikkiaan14 000. ×

Avainsanat: