Palkat ja palkan perusteet avoimiksi työpaikoilla

|
Uutinen
Kuuntele

Työnantaja että työntekijä hyötyvät, kun palkkaus on mahdollisimman avointa ja työpaikalla voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen.

– Palkkojen avoimuus on yrityksen kilpailuetu, sanoo TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja.

Sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät, kun järjestelmä on mahdollisimman avoin ja työpaikalla voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen. Pohja toivoo, että palkasta voitaisiin puhua työyhteisössä euroina, eli suoraan ja kiertelemättä.  Samalla tulisi olla mahdollisuus verrata palkkatasoa suhteessa omaan koulutukseen, kokemukseen, aikaansaamiseen sekä työlle asetettujen tavoitteiden täyttymiseen. 

– Avoimuus takaa sen, että työntekijä tietää, miksi hän saa kyseistä palkkaa ja miten hänen tulisi kehittyä ja toimia, että palkka kasvaisi. Tämä läpinäkyvyys myös kannustaa työntekijöitä ponnistelemaan eteenpäin. 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa mainitaan palkka-avoimuuden edistäminen. Myös EU-komission taholta edistetään palkka-avoimuutta. 

– Muutosta ajattelutavassa tarvitaan. Se, että meillä on keinot puuttua palkkasyrjintään ja vähentää palkkaepätasa-arvoa hyödyttää työelämää kokonaisuutena. Tällä hetkellä palkkasyrjintään on vaikea puuttua, koska palkat ovat salaisia eikä tietoa verrokin palkkatasosta ole riittävästi. 

It-ala edelläkävijänä

Mediassa palkka-avoimuutta käsitellään usein it-alan yrityksissä. He kommentoivat avoimuuden hyödyttävän sekä työntekijää että työnantajaa. 

– On ilo lukea kokemuksia yrityksistä, joissa avoimuus on nähty juuri siinä roolissa, jossa se tulisikin nähdä, eli luottamuksen ilmentymänä. Näissä työyhteisöissä jokainen tietää palkan perusteet ja periaatteet sekä sen, mistä palkka koostuu. Esimerkiksi it-taloissa kerätyt kokemukset kertovat, että järjestelmää pidetään reiluna.

Pohja uskoo, että palkka-avoimuudesta tulee nuoremmille asiantuntijasukupolville itsestäänselvyys.

– Nuorempi polvi miettii paljon sitä, mikä on reilua ja oikein. Uskon, että kymmenen vuoden päästä heille on arkipäivää puhua kollegoiden kanssa palkasta, yhdessä työn ja sen tulosten kanssa. 
 

Avainsanat: