Palkansaajakeskusjärjestöt: Työeläkeuudistuksessa huolehdittava nuorten eläkkeistä

|
Uutinen
Kuuntele

Palkansaajajärjestöt edellyttävät, että tulevassa työeläkeuudistuksessa huolehditaan myös nuorten eläkkeistä.

SAK, STTK ja Akava painottavat suomalaisen työeläkejärjestelmän perustuvan sopimukseen, jossa kukin sukupolvi maksaa vuorollaan eläkemaksuja ja saa myöhemmin eläkettä.

– Nuorten on voitava luottaa siihen, että eläkkeiden taso pysyy myös tulevaisuudessa riittävänä ja eläkkeiden rahoitus on kestävällä pohjalla, palkansaajajärjestöt huomauttavat.

Järjestöt muistuttavat, että parhaillaan neuvoteltavalla työeläkeuudistuksella on vahvistettava nuorten luottamusta työeläkejärjestelmään ja sen kestävyyteen. Työeläkejärjestelmä on perusteiltaan vahvassa kunnossa, mutta pitenevät eliniät, vanhuuseläkemenojen kasvu ja lisääntyvä työelämän epävarmuus haastavat nuorten työeläkkeet.

– Jos työurat eivät tulevaisuudessa pitene, eliniän pidentyessä eläkkeiden tasot alkavat laskea.

Neuvotteluja jatketaan päivittäin

Palkansaajajärjestöt korostavat, että kestävien eläkepoliittisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan vahvaa työllisyyttä sekä työelämän joustavuuden lisäämistä erityisesti työajoissa.

Tavoitteena on, että työeläkkeiden rahoitus saadaan tulevassa ratkaisussa tasapainoon, työeläkemaksut nostetaan riittävälle tasolle ja rahastointia vahvistetaan. Järjestöt muistuttavat, että yksityisen sektorin eläkemaksujen korottamisesta sovittiin viime syksynä työllisyys- ja kasvusopimuksessa ja että eläkerahoituksen kestävyyden kannalta päätös on erittäin tärkeä.

Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat työurien pidentämisestä ja työeläkejärjestelmästä nyt päivittäin. Neuvottelut on määrä saada maaliin syksyn aikana. SAK:n, STTK:n ja Akavan työvaliokunnat keskustelivat neuvottelutilanteesta torstaina illalla.

Avainsanat: