Ota palkkasi puheeksi

|
Uutinen
Kuuntele

Hyödynnä palkka­keskusteluissa TEKin Palkka­nosturia ja palkkaneuvontaa.

Salamyhkäisyys palkka-­asioissa vaivaa tekkiläisillä työpaikoilla. Vain joka kymmenes puhuu palkastaan säännöllisesti esimiehensä kanssa, työkavereiden palkoista ei tiedetä ja kolmannes on tyytymätön ansioihinsa.

– Palkka-asioista voi keskustella esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä tai erillisessä palkkakeskustelussa milloin vain. Palkkaus kannattaa ottaa puheeksi etenkin työtehtävien muuttuessa tai vaativuuden kasvaessa, neuvoo asiamies Hanna Huotari TEKistä.

Huotari korostaa, että avoin keskustelu palkoista on sekä työnantajan että työntekijän etu. Palkkauksesta kannattaa keskustella työtovereiden, luottamusmiehen, tuttavien ja opiskelukaverien kanssa.

Työnantajalle palkkaus on tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Jotta se toimisi, henkilöstön pitää olla tietoinen palkkauksen perusteista. Julkisuudessa on myös ollut esillä esimerkkejä it-yrityksistä, joissa palkkasalaisuudesta on luovuttu kokonaan. 

Hyvällä palkitsemisella osoitetaan arvostusta, lisätään sitoutumista, parannetaan motivaatiota ja rakennetaan luottamusta organisaatioon. 

– Samalla hyvien työsuoritusten määrä lisääntyy, Huotari korostaa.

Palkkakartoitus edistää tasa-arvoa

Huotari muistuttaa, että palkkauksen läpinäkyvyys edistää myös sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Työnantajan tulee tehdä palkkakartoitus joka toinen vuosi osana tasa-arvosuunnitelmaa. Kartoituksessa ansiot luokitellaan tehtävittäin, ja mukaan otetaan koko henkilöstö ja erilaiset palkan­osat.

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen miesten ja naisten välinen selittämätön palkkaero on noin viisi prosenttia.

– Työnantajan tulee tiedottaa palkkakartoituksen tuloksista koko henkilöstölle. Ilmoituksesta pitää ilmetä naisten ja miesten palkat eri vaativuustasoilla sekä mahdolliset palkkaerojen syyt. Työnantajan pitää myös kertoa, miten se aikoo edistää ja seurata palkkatasa-arvon kehittymistä, Huotari kertoo.

TEK auttaa palkka-asioissa

TEKin palkkatilastot ja -suositukset, henkilökohtainen neuvonta sekä Palkkanosturi-sovellus auttavat oikean palkkatason määrittelemisessä.

TEKin palkkaneuvonta perustuu vuosittain jäsenille tehtävään työmarkkinatutkimukseen ja muihin palkkakyselyihin. Tuoreimmat palkkatiedot löytyvät täältä.

 

Avainsanat: