TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie

Osaaminen ratkaisee

|
Blogimerkintä

Meidän viestimme on, että koulutuspolitiikka on Suomen innovaatiopolitiikan ja kestävän talouskasvun tärkein työkalu.

Me TEKissä olemme osaajien yhteisö. Rakennamme päivittäin osaamisellamme mahdollisuuksia parempaan työelämään ja kestävämpään maailmaan. Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Siksi meidän viestimme on, että koulutuspolitiikka on Suomen innovaatiopolitiikan ja kestävän talouskasvun tärkein työkalu.

Suomessa vain noin 41 prosenttia nuorista aikuisista on korkeasti koulutettuja. Osuus on noussut vain pari prosenttiyksikköä viime 20 vuoden aikana. Tavoitteenamme on, että Suomi nousisi korkeakoulutettujen nuorten osuudessa OECD:n kärkimaiden tasolle.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin, nuorille sujuva polku toiselta asteelta korkeakoulututkintoon ja parempaa opintojen läpäisyä. Näiden lisäksi on saatava uusia kansainvälisiä opiskelijoita. Keskiössä on laadukas opetus läpi opinpolun, myös luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa.

Tarvitsemme lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin.

Orpon hallitus toteuttaa parlamentaarisesti sovitut TKI-panostukset. Ensi vuodeksi rahoitus kasvaa 280 miljoonaa euroa. Tämän ohella tarvitaan elinkeinoelämän ja suurten yritysten lisäpanostuksia sekä pk-yritysten uutta T&K-toimintaa. Näihin kannustimena toimii myös yritysten T&K-verovähennys.

Osaaminen ratkaisee, miten onnistumme hyödyntämään julkisia ja yksityisiä T&K-lisäpanostuksia. Tutkimusten mukaan yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan sijaintiin nimittäin vaikuttaa eniten juuri osaajien saatavuus.

Kirjoitus on julkaistu TEK-lehden 5/2023 kolumnina.

Avainsanat: