Onko Suomella varaa olla panostamatta kasvuun ja vientiin?

|
Uutinen
Kuuntele

Seuraavan hallituksen tulee tehdä tarvittavat päätökset muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen puolesta, korostavat Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomit.

Suomen yritystukijärjestelmässä painopiste pitää siirtää kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tukemiseen. Yritystuista 200 miljoonaa euroa tulisikin ohjata tukemaan innovaatiovetoista kasvua.

– Kasvuhakuiset yritykset ovat hyvinvoinnin avaintekijä, korostaa Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Tukeminen ei auta, ellei ole kilpailukykyistä vietävää. Siksi panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tulee lisätä roimasti.

– Suomessa tämä rahoitus romahti vuosikymmenessä, kun EU-verkkomaissa kehityssuunta oli aivan päinvastainen. Meillä ei ole enää varaa olla nostamatta rahoitusta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

Miksi täällä opiskelleet ulkomaalaistaustaiset eivät kelpaa työelämään?

Yhä useampi Suomessa vastavalmistunut korkeakoulutettu on ulkomaalaistaustainen.

– Osaajapula vaivaa monia aloja. Ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen puhutaan paljon, vaikka heitä valmistuu yliopistoistamme vuosittain tuhansia. Samat ihmiset, jotka kelpaavat suomalaisiin yliopistoihin ja suorittavat tutkintonsa, eivät kelpaakaan suomalaiseen työelämään, Jokinen ihmettelee.

Sekä TEKin että Suomen Ekonomien tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset maisterit työllistyvät puolet huonommin kuin suomalaiset. Tämän tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä. Myös luparuljanssia pitää selkeyttää, oleskelulupien käsittelyaikoja lyhentää ja ulkomaalaisten erityiset tarpeet on otettava hallinnossa paremmin huomioon.

– Yksi keino helpottaa työllistymistä olisi myöntää maisteritason ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille automaattisesti työlupa, Saranpää sanoo.

TEK ja Suomen Ekonomit luovuttivat kannanottonsa tänään 20.3. elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Lue koko kannanotto tästä.

 

Lisätietoja:

Avainsanat: