Oma osaaminen ajan tasalle!

|
Uutinen
Kuuntele

Pysähdy ja uskalla kokeilla. Uravalmentaja Satu Myller tietää, miten ja miksi omaa osaamistaan kannattaa kehittää.

Ajan tasalla oleva osaaminen on paras vakuutus siitä, että saa töitä ja pysyy töissä. Tämä on TEKin uravalmentaja Satu Myllerin mukaan syy, miksi vakituisessa työsuhteessakin olevan kannattaa pitää huolta oman osaamisensa kehittämisestä.

– Tutkinto 80-luvulta ei riitä. Varsinkin tekniikan alalla kehitys on niin nopeaa, että osaamistaan ja asiantuntijuuttaan pitää päivittää. Itse asiassa niiden jatkuva päivittäminen onkin keskeinen osa asiantuntijan osaamista, hän sanoo.

Osaamisen kehittämiseen liittyy Myllerin mukaan kolme kohtaa. Ensinnäkin oma asenne tulisi rukata suotuisaksi ja nöyräksi uuden oppimiselle. On myönnettävä, ettei ole koskaan valmis.

Toiseksi kannattaa miettiä, miten uutta osaamistaan voisi tuoda esille ja kuinka kertoa siitä ymmärrettävästi. Kynttilää ei kannata piilottaa vakan alle.

Kolmantena Myller kehottaa pohtimaan, millaista hyötyä osaamisellaan voi tuottaa. Millainen on oma lisäarvo työnantajalle, ja missä oma osaaminen olisi parhaassa käytössä?

Myllerin mukaan kannattaa aloittaa siitä, että valitsee osaamisen kehittämiselle suunnan. Mitä osaamista sinulla jo on ja miten osaamistarpeet nykyisessä työtehtävässäsi tulevat muuttumaan? Millaiselle osaamiselle voisi tulevaisuudessa olla kysyntää?

– Uskalla kokeilla ja tehdä asioita vähän eri tavalla kuin ennen.

 

Pysähdy miettimään, mitä teet

Lähes kaikki eli 95 prosenttia TEKin tänä keväänä tekemään osaamisen kehittämisen kyselyyn vastanneista haluaa työskennellä tehtävissä, joissa oppii uutta. 92 prosenttia vastaajista pitää hyvin tai melko tärkeänä mahdollisuutta kehittyä omassa työssä, mutta vain puolet kokee, että mahdollisuus siihen on ollut omalla uralla riittävä.

TEKin työmarkkinatutkimukseen 2015 vastanneista yli puolet haluaisi käyttää töissä enemmän aikaa oman osaamisensa kehittämiseen ja opiskeluun.

Osaamistaan voi kehittää työnantajan tarjoaman koulutuksen avulla, mutta pelkästään sen varaan ei kannata laskea. Keinoja on monia muitakin. Yksi tärkeimmistä on pysähtyminen.

– Pysähdy ajattelemaan mitä teet. Tarkastele tapaa, jolla sen teet, ja syntyykö tekemisestäsi lisäarvoa jollekin. Jos vain pyyhältää eteenpäin, on vaikea oppia, Myller sanoo.

Hän kehottaa pitämään vartin tauon vaikka joka perjantai ja miettimään viikon töitä. Erityisesti kannattaa pohtia, mitä uutta on viikon aikana kohdannut ja missä onnistui.

– Mieti, mitä osaamista käytit silloin kun onnistuit. Voisitko käyttää näitä vahvuuksiasi johonkin muuhun?

Myllerin mukaan kannattaa myös arvioida, mitkä osat omassa työssä motivoivat niin paljon, ettei meinaa malttaa lähteä edes lounaalle. Mielenkiintoisia tehtäviä voivat olla myös ne, joissa ei ole vielä kovin hyvä, mutta jotka tuntuvat kiinnostavilta. Juuri niissä on paras mahdollisuus kehittyä.

– Tarkastele lähiympäristöäsi. Voisitko oppia työkaverien tavasta työskennellä? Voit myös kysyä heiltä palautetta ja sparrata heidän kanssaan. Toisen osaamisen näkee helpommin kuin omansa.

Osaaminen kehittyy myös asiantuntija-projekteissa. Myllerin mukaan on erityisen hyödyllistä, jos projektissa on ihmisiä muualtakin kuin omasta työpaikasta.

Uuden työntekijän perehdyttäminen tai diplomityön ohjaaminen tarjoavat hyvän tilaisuuden kiteyttää omaa osaamistaan ja saada uusia näkökulmia.

– Uudet ihmiset saattavat kysyä asioita, joita et ole tullut edes ajatelleeksi. Se estää urautumista.

 

Kehittyminen omalla vastuulla

TEKin osaamisen kehittämisen eli oske-kyselyyn vastanneista 88 prosenttia on sitä mieltä, että on itse vastuussa urastaan. Myös osaamisen kehittäminen jää viime kädessä jokaisen omalle vastuulle.

– On hyvä muistaa, että oppiminen on yksilöllistä: se mikä on kaverille hyvä tapa, ei välttämättä sovi itselle. Kokeile, mikä tapa kehittää osaamista on sinulle paras.

Osaamisen kehittäminen vaatii aikaa ja suunnan.

– Vaikka kehittyminen on aina plussaa, kaikkea ei voi eikä tarvitse oppia kerralla. 

 

TEKin osaamisen kehittämisen kysely toteutettiin web-kyselynä tammikuussa 2016. Siihen vastasi reilut 500 TEKin jäsentä. Lue lisää kyselyn tuloksista: www.tek.fi/oske-kysely

Lue lisää osaamisen kehittämisestä TEKin verkkosivuilta: www.tek.fi/urapalvelut/osaaminen

 

Miten omaa osaamistaan voi kehittää vapaa-ajalla, uravalmentaja Satu Myller?

1. Katso, mitä kursseja esimerkiksi korkeakoulujen täydennyskoulutus, avoin yliopisto ja työväenopistot tarjoavat. Jos aiot opiskella työttömyyden aikana, ota yhteyttä TE-toimistoon.

2. MOOC-verkkokurssit ja ammattikirjallisuus ovat kätevä tapa opiskella kotoa käsin. Katso esimerkiksi: www.edx.orgwww.coursera.org ja
www.udacity.com 

3. Mentorointiohjelmissa oppivat sekä mentorit että aktorit. Ohjelmia on esimerkiksi korkeakoulujen alumniyhdistyksillä.

4. Aktivoidu sosiaalisessa mediassa. Seuraa ajankohtaista keskustelua ja julkaise omia tekstejäsi LinkedInissä tai blogissa. Myös headhunterit seuraavat somea.

5. Verkostoidu somessa. Esimerkiksi www.meetup.com-sivustolla on paljon epävirallisia verkostoja, jotka tapaavat myös reaalimaailmassa.

6. Muista harrastukset. Jos kuvankäsittely kiinnostaa, mutta et tarvitse taitoa juuri tällä hetkellä työssäsi, voit harjoitella sitä verkossa olevien opetusvideoiden avulla. Tarjoudu käsittelemään kuvat vaikka pyöräilykerhon verkkosivuille.

 

Avainsanat: