Oikeus kuulua ammattiliittoon on vapaan yhteiskunnan ytimessä

|
Uutinen
Kuuntele

Amazonin työntekijät äänestävät oikeudesta järjestäytyä. "Tämä on valtava asia teknologiajättien maailmassa. Tulos näyttää suuntaa tulevaisuuden työelämälle", sanoo TEKin Daniel Valtakari.

Amazonin Alabaman toimipisteen työntekijät äänestävät maaliskuussa mahdollisuudesta järjestäytyä. Äänestystä on valmisteltu ristiriitaisissa tunnelmissa. Ammattijärjestöt ovat asettuneet puolustamaan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä. Samaan aikaan Amazon on kannustanut työntekijöitään äänestämään järjestäytymistä vastaan. Yritys on käynyt näkyvää kampanjaa aiheesta.

TEKin työelämäasiantuntija Daniel Valtakari pitää Alabaman äänestystä merkittävänä. Maaliskuun lopussa saatava tulos näyttää suuntaa tulevaisuuden työelämälle.

– Tämä on valtava asia Amazonin kaltaisen teknologiajätin maailmassa. Näiden yhtiöiden on sanottu olevan vahvempia kuin valtiot. Jos työntekijät pääsevät järjestäytymään, on se suora viesti, ettei työntekijöiden oikeuksia voi päättää vain ylhäältä käsin. 

Mikäli aloite menee läpi, saavat Amazonin työntekijät Alabamassa saavat liittyä vähittäis- ja tukkukauppojen työntekijöiden liittoon. Yhdysvalloissa Amazonin palkkalistoilla on noin 800 000 työntekijää. Kyse on valtavasta ihmisjoukosta ja heidän oikeuksistaan.

– Oikeus kuulua ammattiliittoon on vapaan yhteiskunnan ytimessä. Amazonin tapauksessa kysymys on myös siitä, kenen äänellä on merkitystä suuryrityksessä. Nyt on mahdollisuus, että myös työntekijöiden asemasta käydään keskustelua ja työntekijöitä kuullaan. 

Yhdysvalloissa on käyty värikästä keskustelua siitä, miten valtavaa voittoa takova yritys palkitsee työntekijöitään. Valtakari pitää ristiriitaisena, että Amazonin johto tiukentaa työntekijöidensä työoloja samalla kun yhtiö takoo valtavia voittoja.

–  Maailman rikkaimpiin kuuluva mies Jeff Bezos haluaa profiloitua hyväntekijänä, joka lahjoittaa miljardeja hyviin tarkoituksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan. Aito hyväntekeväisyys alkaa mielestäni kuitenkin siitä, että sallii omille työntekijöilleen säällisen tulon ja normaalit työelämän oikeudet.

Alkuvuoden aikana Amazonista on lausunut mielipiteensä myös presidentti Biden. Presidentti puolusti tiukoin sanakääntein yhtiön työntekijöiden oikeutta järjestäytyä. Valtakari iloitsee siitä, että työnteon ehdoista ja oikeudenmukaisuudesta käydään globaalia keskustelua.

– Me ammattijärjestöinä olemme tiiviisti mukana näissä pöydissä. Yksi liittojen tehtävistä on kansainvälinen toiminta. Meillä on mahdollisuus tukea toinen toisiamme, seistä tarpeen mukaan heikomman puolella ja varmistaa, että ihmiset saavat heille kuuluvat oikeudet myös työelämässä. Ay-liikkeen toimintakenttää on koko maailma. 

Avainsanat: