”Neuvotteluissa ei tullut piiruakaan ilman kunnon vääntöä"

|
Uutinen
Kuuntele

Suunnittelualalle saatiin palkkaratkaisu, mutta töitä jäi tehtäväksi.

Suunnittelualan ylemmät toimihenkilöt saivat viimein työehtosopimuksen, kun sopimus hyväksyttiin maanantaina 24.2. 

Syksyllä suunnittelualan neuvotteluissa oli pöydällä kovia heikennyksiä. Ne saatiin torpattua neuvottelujen ja painostustoimien jälkeen. YTN suunnittelualan vastuullinen asiamies Tuula Aaltola on tyytyväinen sopimuksen syntyyn, mutta pettynyt suunnittelualan palkkaratkaisuun.

– Neuvottelut olivat pitkät. Syksyllä lakkoiltiinkin. Neuvotteluissa ei tullut piiruakaan ilmaiseksi tai ilman kunnon vääntöä. Näissä olosuhteissa neuvottelutuloksen saavuttaminen on silti helpotus, toteaa Aaltola.

Palkkakuoppa on edelleen alan ongelma
Suunnittelualan tuore palkkaratkaisu noudattaa yleiseksi muodostunutta linjaa eli työnantajaliittojen vahtimaa palkkakattoa. 

Nyt neuvoteltu korotus ei siis kavenna suunnittelualalla vallitsevaa palkkakuoppaa, joka on keskimäärin 500 euroa kuukausipalkassa, vastaavan koulutustaustan töihin nähden. Työehtosopimusneuvotteluissa asetettiin työryhmä selvittämään alan palkkauksen jälkeenjääneisyyttä ja pohtimaan keinoja tilanteen korjaamiseen. Aaltola odottaa työryhmältä tulosta.

– Palkkakuoppaa ei tällä kierroksella saatu kurottua umpeen. Työ kuitenkin jatkuu ja palkkatyöryhmä on tärkeä askel eteenpäin. Odotan nyt asetetulta työryhmältä konkreettisia tuloksia palkkakuopan pienentämiseksi. Alan palkkatason jälkeenjääneisyys haittaa alan houkuttelevuutta ja nuorten kiinnostumista alasta sekä aiheuttaa suurta vaihtuvuutta. 

Työaikapankki merkittävä TES:in edistysaskel
Työehtosopimusneuvotteluissa saatiin työaikapankkiohje työehtosopimukseen. Työaikapankki on askel kohti työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista. Uuden TES:in myötä työaikapankki tulee toivottavasti yhä useamman ylemmän toimihenkilön käyttöön. 

– Suunnittelualalla tehdään paljon projektiluontoisia töitä, minkä vuoksi työssä on paljon kiireisiä ajanjaksoja. Työaikapankkiin tallennetaan tehtyjä tunteja, joita voi myöhemmin käyttää vapaana. Tämä voisi tuoda kaivattua joustoa suunnittelualan ylemmille toimihenkilöille, toteaa Aaltola.