Naisten työttömyys miehiä yleisempää

|
Uutinen
Kuuntele

Hyvä työelämä on kaikille reilu ja tasa-arvoinen. TEK tekee töitä naisten aseman edistämiseksi.

Kun työpaikka koetaan oikeudenmukaiseksi ja tasa-arvoiseksi, se vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja myös työn tuottavuuteen.

Tällä hetkellä tasa-arvo ei kuitenkaan toteudu täysin tekniikan alalla. Esimerkiksi naiset ovat miehiä useammin työttöminä. Viime vuonna toteutetun TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan 7,1 prosenttia vastanneista naisista oli työttömänä tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Miehien vastaava luku oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi.

– Tämä oli yllättävä havainto. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystilastojen mukaan sama trendi on jatkunut jo pitkään. Tekniikan alalla työskentelevistä naisilla työttömyys on noin prosenttiyksikön yleisempää kuin miehillä, kertoo tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh TEKistä.

Bairoh arvioi, että osittain syy johtuu siitä, että naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa. Vuonna 2014 diplomi-insinöörinaisista määräaikaisia oli 13,1 prosenttia, miehistä kuusi prosenttia.

Ero oli vielä suurempi 25–29-vuotiaiden kohdalla. Naisista lähes joka kolmas oli määräaikaisessa työsuhteessa, kun taas miehistä vain joka viides.

– Naisilla määräaikaisen työsuhteen päättyminen oli miehiä huomattavasti useammin työttömyyden syynä. Työmarkkinatutkimuksen mukaan ero oli lähes 10 prosenttiyksikköä, Bairoh laskee.

TEK panostaa tasa-arvotyöhön

Naisten epätasa-arvoisempi asema näkyy myös muilla työelämän osa-alueilla. TEKin tilastoissa diplomi-insinööreiksi opiskelleet naiset näyttävät sijoittuvan miehiä harvemmin johdon ja keskijohdon tehtäviin. Esimerkiksi vuoden 2014 työmarkkinatutkimukseen vastanneista DI-miehistä johtotehtävissä oli 12 prosenttia, mutta naisista vain kuusi prosenttia.

Myös TEKin palkkatilastoissa tulee esiin ero miehen eduksi: miesten keskipalkka on kaikilla toimiasematasoilla naisten keskipalkkaa suurempi. Selittämätön palkkaero – joka ei siis johdu työn vaativuuden eroista – naisten ja miesten välillä on noin viisi prosenttia.

TEKin tavoitteena on tehdä työelämästä tasa-arvoisempi ja saada naisia yhä enemmän tekniikan aloille.

– Tutkimme parhaillaan muun muassa naisten hakeutumista tekniikan alalle. Etsimme yhdessä tekniikan alan yliopistojen kanssa keinoja, miten voisimme edistää monimuotoisuutta koulutuksessa, sanoo TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen.

TEK on myös yhteistyökumppanina Women in Tech -foorumissa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.10. Tapahtumassa pohditaan, kuinka naiset saadaan mukaan rakentamaan menestystarinoita.


Tutustu myös muihin tasa-arvoa käsitteleviin artikkeleihin:

Avainsanat: