Näin selviät muutoksesta

|
Uutinen
Kuuntele

Jos oma organisaatio on keskellä muutosta, työntekijä voi tuunata muutosta niin, että työ rakentaisi omaa hyvinvointia.

Kun työpaikalla käynnistyvät lomautukset tai yhteistoimintaneuvottelut, epätietoisuus oman työn ja työyhteisön jatkosta voi kuormittaa työntekijää.

– Työssä koettu epävarmuus on vahvemmin yhteydessä työuupumukseen kuin työn kohtuuton määrä, ristiriitaiset odotukset tai hidas byrokratia, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Janne Kaltiainen sanoo.

Epävarmuuden keskellä on tärkeää, että työntekijä kertoo kollegoille tai johtajalle tuen tarpeesta.

Yksilö voi myös tuunata muutosta eli muokata työtään itsenäisesti niin, että työ vastaisi paremmin omia tarpeita ja rakentaisi hyvinvointia.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhdessä tekemistä, ideointia ja keskustelua kollegojen tai esimiehen kanssa.

Muutos voi olla mahdollisuus oppia uutta työssään tai muokata omaa työnkuvaa.

Työntekijä voi nähdä muutoksen myös mahdollisuutena oppia uutta työssään tai muokata omaa työnkuvaa.

Jos taas työntekijä kokee muutoksen uhkana ja työyhteisössä on epäluottamuksen ilmapiiri, hänen aloitteellisuutensa on huomattavasti harvinaisempaa.

Työntekijän aktiivisuus edellyttää myös, ettei hänen henkinen kuormituksensa ole mennyt liian pitkälle.

Vaikka muutos myllertäisi, luottamuksen ilmapiiri pysyy työpaikalla, kun työyhteisön jäsenet kokevat johtajan arvostavan heitä ja kohtelevan heitä reilusti.

– Johtajan tulee olla aidosti kiinnostunut alaistensa hyvinvoinnista ja siitä, mikä heitä innostaa työssä. Mahdottomia ei ole tarkoitus vaatia johtajaltakaan, vaan läsnäoloa ja ihmisten kohtaamista omana inhimillisenä itsenään.

1. Huomioi, mihin itse voit vaikuttaa ja mihin et.
Älä kanna taakkaa asioista, joihin et voi vaikuttaa.

2. Mieti omaa toimintaasi. 
Mitkä asiat edistävät omaa hyvinvointiasi, mitkä vähentävät sitä?

3. Tuunaa muutosta.
Pohdi, miten voisit lisätä voimavarojasi. Voiko muutos olla mahdollisuus?