Näin parannat palkkaasi

|
Uutinen
Kuuntele

Avoin keskustelu palkoista on sekä työnantajan että työntekijän etu. Hyödynnä TEKin monipuolista palkkaneuvontaa.

Salamyhkäisyys palkka-asioissa vaivaa tekkiläisillä työpaikoilla. Vain joka kymmenes puhuu palkastaan säännöllisesti esimiehensä kanssa, työkavereiden palkoista ei tiedetä ja kolmannes on tyytymätön ansioihinsa, selviää TEKin työmarkkinatutkimuksesta.

– Avoin keskustelu palkoista on sekä työnantajan että työntekijän etu. Hyvällä palkitsemisella osoitetaan arvostusta, lisätään sitoutumista, parannetaan motivaatiota ja rakennetaan luottamusta organisaatioon, luettelee palkkatutkija Tuunia Keränen TEKistä.

Keräsimme muutamia vinkkejä, kuinka parannat palkkaasi.

Keskustele palkastasi säännöllisesti

Keskustele palkastasi säännöllisesti esimiehesi kanssa esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. Voit myös sopia ajan erilliseen palkkakeskusteluun. Palkkaus kannattaa ottaa puheeksi etenkin työtehtävien muuttuessa tai työn vaativuuden kasvaessa.

Tutustu alasi palkkatilastoihin

Tutustu huolella oman alasi palkkatilastoihin. Tekkiläisenä sinulla on käytössäsi TEKin Palkkanosturi ja muut palkkatilastot osoitteessa www.tek.fi/palkat, joiden avulla selvität helposti palkkasi suhteessa muihin tekniikan akateemisiin. Saat myös henkilökohtaista palkkaneuvontaa.

Lisäksi kannattaa tutustua työnantajan palkkapolitiikkaan.

Valmistaudu huolella

Hyviä vinkkejä palkkakeskusteluun löydät neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n juuri päivitetystä Paranna palkkaasi -oppaasta osoitteesta: 
www.tek.fi/palkat

Perustele selkeästi

Mieti etukäteen palkkatoiveesi ja selkeät perustelut sille. 

Kerro esimerkkien avulla, miten tehtäväsi ovat muuttuneet vaativammiksi, osaamisesi on lisääntynyt ja suorituksesi parantuneet. Ota esiin esimerkiksi onnistuneesti läpiviedyt projektit ja solmitut sopimukset.

Myös muutokset tehtävissä, kuten uudet tai vaativammat tehtävät, ovat peruste palkankorotukselle.

Avainsanat: