Eduskuntatalon pylväikköä kuvassa.

Näin hallituksen lakiaikeet vaikuttaisivat työelämääsi

|
Uutinen
Kuuntele

Hallitus aikoo lakkauttaa lailla ainakin lapsikorotukset, 300 euron suojaosan, vuorotteluvapaajärjestelmän ja laskea työttömyysturvaa, summaa KOKO-kassan julkaisema lakimuutoslista.

Korkeasti koulutettujen kassa KOKO on julkaissut sivuillaan pitkän listan hallituksen suunnittelemista lakimuutoksista, jotka vaikuttaisivat toteutuessaan korkeasti koulutettujen työttömyysturvaan.

KOKO-kassaan kuuluu esimerkiksi valtaosa TEKin palkansaaja-asemassa olevista täysjäsenistä.

Hallitus aikoo muun muassa lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmän. Vuorotteluvapaajärjestelmä on toiminut niin, että henkilö on voinut jäädä työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantaja on palkannut samaksi ajaksi työttömän henkilön.  Vuorotteluvapaan ajalta ei ole maksettu palkkaa, vaan vuorottelukorvausta. Vuorotteluvapaata käytti viime vuonna 5 300 henkilöä. 

Viime vuonna noin joka kolmannes ansiosidonnaisen saaja sai lapsikorotusta.

Hallitusohjelmassa on sovittu myös työttömyysturvan omavastuuajan pidentämisestä kahdella päivällä, ja siitä, että työttömyysturvan taso laskee kahden kuukauden jälkeen. Tällä hetkellä työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

Ansiosidonnaisen kerrytysaika pitenee

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu vuoden mittaiseksi. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen.

Lisäksi hallitusohjelmassa on sovittu työtulojen suojaosan poistosta. Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan.  300 euron suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Muutos siis leikkaa etuutta työtuloa saavilla enintään 150 euroa kuukaudessa.

Samoin hallitusohjelmassa on sovittu työttömyysturvan lapsikorotusten poistosta. Nykyisin lapsikorotusten määrä on 150–285 euroa kuukaudessa. Viime vuonna noin joka kolmannes ansiosidonnaisen saaja sai lapsikorotusta.

Nykytietojen mukaan lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain vuonna 2024.