Viisi henkilöä juttelemassa pöydän ääressä, seinällä valotaulu jossa lukee "upeaa työtä"

Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

|
Uutinen

Somevaikuttajavetoinen kampanja käynnistyy syyskuussa. Asennemuutos on välttämätön ja jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan työelämässä mukana olevilta asennemuutoksia. Syyskuun 5. päivä alkavan Muutostöissä-kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. 

Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla. 

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnällisenä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita. Kampanjan suunnittelija ja koordinoija on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja arvopohjaisiin yhteistöihin erikoistunut vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsulttina kampanjassa toimi Wanda Holopainen Ataá Agencystä.

kolme Muutostöissä-kampanjaan osallistuvaa vaikuttajaa Jasmin Ngo, Aishah Muhammed ja Dave Cad.
Kuvassa vasemmalta oikealla: kolme Muutostöissä-kampanjaan osallistuvaa vaikuttajaa Jasmin Ngo, Aishah Muhammed ja Dave Cad.

Monikanavaisesti, useasta näkökulmasta

Muutostöissä-kampanjassa vaikuttajat edustavat laajasti erilaisia näkökulmia: työnhakijan ja -tekijän sekä työnantajan. Heidän esiin nostamiaan teemoja ovat mm. kulttuurien lukutaito modernina työelämätaitona, erilaiset kulttuuriset todellisuudet suomalaisessa työelämässä sekä arki maahanmuuttajataustaisena työnhakijana, -antajana sekä yrittäjänä. Kampanjan kanavina toimivat Instagram, TikTok, Facebook ja Youtube. Kampanjasisällöt julkaistaan somekanavissa syyskuun aikana ja löydät ne aihetunnisteella #muutostoissa. Kaikki sisällöt julkaistaan paitsi vaikuttajien ja kumppanien tileillä, myös kootusti Instagram-tilillä @muutostoissa

Lisätiedot: 

Mikko Särelä, Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija, TEK, mikko.sarela@tek.fi

Varpu Rusila, Senior Strategist, PING Helsinki, varpu@pinghelsinki.fi

Kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat:

Vantaan kaupunki
Oulun kaupunki
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Kouvolan kaupunki
Helsingin seudun kauppakamari
Keuda
Haaga-Helia
Työeläkevakuuttajat Tela
Teknologiateollisuus
Palvelualojen työnantajat Palta
STTK
Akava
Sivista 
Ammattiliitto Pro
Tekniikan Akateemiset TEK
Suomen Ekonomit
The Shortcut
International Professionals Finland
International Working Women of Finland
Monika-naiset Liitto

Kampanjassa mukana ovat seuraavat vaikuttajat:

Mixed Finns
Almost Finns
Hidasta elämää
Tiedenaiset 
Diana Rantamäki 
Jasmin Hamid
Jasmin Ngo 
Miisa Nuorgam
Khaled Aziz 
Rodanny Mua
Aishah Muhammed
Jasmin ja Tuomas Timisjärvi
Jenny Belitz-Henriksson 
Inari Fernandéz 
Laura Roca
Dave Cad
Josh Western
Tuomo Kasanen