Mitä toimia esihenkilönä, kun alaisen läheinen menehtyy?

|
Uutinen
Kuuntele

Suru voi olla yhtä suuri työhyvinvoinnin este kuin murtunut käsi. Tämä on noteerattu myös osassa työehtosopimuksista, joihin on kirjattu lyhyt palkallinen poissaolo työstä läheisen kuoleman johdosta.

– Läheisen ihmisen poismeno vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Siksi myös työelämässä on varauduttava elämänmullistusten kohtaamiseen, sanoo TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja.

Pohja korostaa, että suru voi olla yhtä suuri työhyvinvoinnin este kuin murtunut käsi. Tämä on noteerattu myös työehtosopimuksissa. Joillain yksityisen sektorin, ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksiin on kirjattu lyhyt tilapäinen poissaolo työstä läheisen kuoleman johdosta. TEKin jäsenten keskuudessa tämä koskee esimerkiksi kemian alaa, suunnittelualaa sekä tietotekniikan palvelualaa. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa on sovittu jopa hautajaisiin liittyvistä käytännöistä.

Joillain työpaikoilla on mietitty hyvinkin tarkkaan, miten käytännössä toimitaan, kun työntekijän vanhempi tai puoliso menehtyy. Pohja pitää tätä järkevänä. Omaa alaista koskeva tragedia voi olla vaikea paikka myös esihenkilölle.

– Ei ole olemassa kaavaa, mitä tulisi sanoa ja kuinka toimia tällaisessa tilanteessa. Usein helpottaa, jos johtoryhmässä tai luottamushenkilöiden kanssa on linjattu muutama asia, jotka kannattaisi ottaa huomioon. Esimerkiksi työterveyteen ohjaaminen on suositeltavaa jokaisen surevan ihmisen kohdalla. Työterveydessä on asiantuntevaa kuuntelija- ja mahdollisesti keskusteluapua tarjolla.

Vaikka suru olisi suuri, pitää Pohja tärkeänä, ettei sureva jäisi pitkäksi aikaa töistä pois. Pahimman shokkivaiheen jälkeen työ voi kannatella eteenpäin ja vahvistaa tunnetta, että elämä jatkuu, menetyksestä huolimatta.

– Ihmiset surevat eri tavoin. Monelle työnteko on osa surun käsittelemistä, osalle taas ei. Vaikka töihin meneminen tuntuisi mahdottomalta, kannattaa töihin pyrkiä palaamaan aika pian. Kollegoiden tuki ja tunne siitä, että on hyödyksi voivat auttaa eteenpäin. Parhaassa tapauksessa työyhteisön tuki voi myös yllättää myönteisesti.

6 vinkkiä: mitä toimia esihenkilönä, kun alaisen läheinen menehtyy

Ota osaa ja ole läsnä.
Ota osaa itsellesi luontevalla tavalla. Kysy työntekijän vointia ja kuuntele vastaus. Jos ihminen ei pysty  kertomaan tapahtuneesta itse, vaan on pyytänyt puolisoa tai muuta läheistä ihmistä ottamaan yhteyttä, suhtaudu asiaan ymmärtäen. 

Kerro, että työ joustaa.
Osoita, että olet valmis tekemään joustoja työtilanteeseen ja jakamaan työtä uudelleen. Mikäli työntekijä ei ole työkykyinen, kannusta lyhyeen, tilapäiseen vapaaseen tai pitämään sairauslomaa (omalla ilmoituksella tai työterveyden kautta) .

Ohjaa työterveyteen.
Terveydenhuollon ammattilaiset osaavat kohdata surua ja neuvoa läheisensä menettänyttä. Työterveyshoitajalle pääsee ainakin isommissa kaupungeissa saman päivän aikana. Selvitä, onko  työntekijällä on mahdollisuus päästä puhumaan työpsykologille. Kannusta keskustelemaan.

Kunnioita työntekijän omaa tahtoa.
Sovi työntekijän kanssa, mitä hän haluaa kertoa tiimille ja työpaikalla yleisesti. Jos hän ei halua kertoa surustaan, kunnioita aina työntekijän tahtoa.

Kannusta työntekoon, kun shokki on helpottanut.
Ole ymmärtäväinen, mutta kannusta töihinpaluuseen. Selvitä, olisiko työntekijän mahdollista tarpeen mukaan tehdä lyhyempää päivää, vaikka etätyötä suosien. Vakuuta, että työyhteisö kestää kyllä, jos kokousten välissä itkettää tai keskittyminen herpaantuu.

Osoita kiinnostusta työntekijän hyvinvointia kohtaan.
Kysy viikon ja kahden päästä, mutta myös kuukauden kuluttua, miten työntekijä jaksaa. Sopikaa joustoista, jos työtahti tuntuu liian kovalta. Osoita, että työntekijän jaksaminen on etusijalla. Vaikka suru ei ole sairaus, voi se pitkittyessään sairastuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia ihmisen jaksamisesta.

Lue myös: Sirkku Pohjan blogi Miten tuen surevaa kollegaa? www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/blogi-miten-tuen-surevaa-kollegaa

Lue myös: Kun suru saapuu työpaikalle https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kun-suru-saapuu-tyopaikalle
 

Avainsanat: