Teemu Hankamäki

Miksi henkilöstöedustajien määrä on tuplattava?

|
Uutinen
Kuuntele

YTN:n strategiassa vuosiksi 2021–2025 on asetettu järjestön tavoitteeksi kaksinkertaistaa yhdessä jäsenliittojen kanssa henkilöstöedustajien määrä.

1. Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n strategiassa vuosiksi 2021–2025 on asetettu järjestön tavoitteeksi kaksinkertaistaa yhdessä jäsenliittojen kanssa henkilöstöedustajien määrä. Miksi, YTN:n puheenjohtaja ja TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki?

– Työnantajilla näyttää olevan halu siirtää työehtosopimustoimintaa yritystasolle valtakunnallisen sopimisen sijaan. Jos tähän suuntaan liikutaan, niin on luonnollista ja tarpeellista, että ylemmillä toimihenkilöillä on yrityksessä oma luottamushenkilö.

2. YTN:llä on tällä hetkellä kaikkiaan noin 1 700 luottamushenkilöä tai muuta henkilöstöedustajaa. Miten määrän saa kaksinkertaistettua?

– Tavoite on kieltämättä kunnianhimoinen ja nähtäväksi jää, onko se realistinen ja saavutettavissa. Suomessa on eri toimialoilla paljon varsinkin keskisuuria yrityksiä, joissa ei ylemmillä toimihenkilöillä ole ollenkaan henkilöstöedustajaa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii varmasti erityistä kampanjointia, eli valistusta henkilöstöedustajan merkityksestä, tehtävistä ja käytännön työstä.

3. Henkilöstöedustajista 350 on tekkiläisiä. Olet myös TEKin työmarkkinajohtaja. Miten aiot käytännössä saada tekkiläisten henkilöstöedustajien määrän kaksinkertaistettua?

– Tämä on epäilemättä haastava tehtävä. Luottamushenkilöiden määrän lisääminen vaati varmasti ainakin asian esille tuomista ja pitkäjänteistä mainostamista. Toivottavasti tämä artikkeli saa edes yhden uuden tekkiläisen hakeutumaan luottamushenkilötehtävään.

4. Suomessa on vajaat 90 000 työnantajayritystä. Riittääkö henkilöstöedustajien määrän kaksinkertaistaminen 3 400:aan?

– Suomessa on noin 10 000 yritystä, jotka työllistävät yli 20 henkilöä. Näissä yrityksissä työskentelee liki 70 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja ylemmillä toimihenkilöillä osuus saattaa olla suurempikin. Koska maailma harvoin tulee kerralla valmiiksi, niin hyvä lähtökohta olisi saada luottamushenkilö niihin yrityksiin, joissa edustettaviakin on runsaasti.

5. Mitä luottamushenkilöksi haluavan kannattaisi tehdä juuri nyt, jos kiinnostus heräsi?

– Jos yrityksessä ei ole luottamushenkilöä, niin vaalit voi järjestää milloin vain. Suosittelen kuitenkin yhteydenottoa ensin omaan liittoon. Saat hyviä neuvoja jatkoon. Jos yrityksessä on jo luottamushenkilö, niin sitten kannattaa asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa.