kaksi henkilöä juttelee iloisesti

Mentori saa haastaa – myös itseään

|
Uutinen
Kuuntele

Opiskelu takana, ura edessä, mutta mitä jos suunta ei olekaan kristallinkirkas? TEKin mentorointi­pilotissa uransa alkutaipaleella olevat saivat konkareilta apua.

Kuva: Uudet ystävät. Krista Kauppi (vasemmalla) ja Outi Innilä uskovat, että heistä tehtiin mentorointipari, koska he ovat molemmat töissä terveysteknologian alalla: Kauppi Lääkärikeskus Aavassa ja Innilä Thermo Fisher Scientificilla. Lisäksi Kauppi tekee alan väitöskirjaa töiden ohessa. Mutta yhtäläisyydet eivät jää tähän. – Tuntuu, että universumi toi meidät yhteen. Jaamme monia asioita ja meillä on sujunut mentorointi tosi hyvin, Kauppi iloitsee.

 

Satu Huuhtanen valmistui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi keskelle 90-luvun lamaa. Hän kaipasi kipeästi kokeneempaa alan ihmistä, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia työelämästä. Tuolloin vastavalmistuneille ei ollut mentorointiohjelmia samaan tapaan kuin nyt.

– Silloin päätin, että jos saan joskus urallani mahdollisuuden olla avuksi muille, tartun tilaisuuteen!

Huuhtanen on ryhtynyt sanoista tekoihin. Pitkän Nokia-uransa aikana hän toimi coachina ja mentorina sekä työpaikkansa että Suomen Mentorit -ohjelman kautta. Viimeiset pari vuotta hän on työskennellyt EnerKey-yrityksessä. Kun hän kuuli, että TEK järjestää mentorointiohjelman jäsenilleen, hän ei epäröinyt lähteä mukaan.

– Olin kaivannut TEKille omaa ohjelmaa, mahdollisuutta mentoroida saman alan ihmistä. Koen, että saan mentorina olosta paljon. En vain anna omastani. Parhaimmillaan mentorointi on dialogia, jonka aikana mentori ja aktori oppivat itsestään, hän kuvailee.

TEKin mentorointiohjelma alkoi marraskuussa 2020 ja päättyi huhtikuussa 2021. Ohjelma noudatti perinteistä mentoroinnin mallia. Siinä yleensä työelämässä pidempään ollut mentori saa parikseen uransa alussa olevan aktorin, jolle antaa ammatillista tukea.

Huuhtanen sai mentoroitavakseen Kaisuliina Vihannin, rakennustekniikan diplomi-insinöörin WSP Finland -yrityksestä. Vihanti oli valmistunut vuonna 2005, mutta ollut välissä kymmenisen vuotta lasten kanssa kotona.

– Minusta tuntui, että olen edelleen vastavalmistunut. Uraidentiteettini oli hukassa. Koin, että tarvitsen ammatillista tukea, Vihanti kertoo.

 

kaksi henkilöä kävelee ja keskustelee Markus Sommers
Tuorein silmin. Kaisuliina Vihanti (vasemmalla) on kiitollinen, että mentori Satu Huuhtasen kysymykset avasivat hänen ajatteluaan.– Näen Kaisuliinassa mielettömästi potentiaalia ja vahvuuksia, joita hän ei havainnut itsessään. Ulkopuolisena ne on ollut helppo huomata, Huuhtanen sanoo. Kuva: Markus Sommers

 

Suunnan etsiminen sai myös Krista Kaupin osallistumaan TEKin ohjelmaan ja etsimään mentoria. Hän oli valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja terveystieteen maisteriksi vuonna 2017.

– Olin nuori ammattilainen, mutta koin vaikeaksi oman osaamisen sanoittamisen ja vahvuuksieni tunnistamisen. Urasuunnitelmani ei tuntunut enää yhtä selkeältä kuin opiskeluaikana, Kauppi kertoo.

Kauppi sai mentorikseen Outi Innilän. Innilä oli kerran aiemmin toiminut mentorina, työpaikassaan Thermo Fisher Scientificissa. Hyvä kokemus sai hänet ryhtymään uudestaan mentoriksi.

– Mentorointikokemus auttaa minua omassa työssäni esihenkilönä. Halu auttaa, haastaa itseäni ja oppia uutta sai minut hakemaan ohjelmaan mukaan.

Mentori asettaa tavoitteita ja antaa perspektiiviä

Innilä ja Kauppi asettivat mentorointiohjelmalle selkeät tavoitteet ja polun, jota pitkin he pääsevät tavoitteisiin. He kokivat, että strukturoitu lähestymistapa sopii heille persoonina. He tapasivat kuukausittain ja laativat Kaupille joka kerraksi ennakkotehtäviä.

– Juttelimme kerralla aina melkein kolme tuntia! Kauppi kertoo.

– Keskustelu soljui hyvin ja puhuimmekin myös kaikesta muusta kuin sopimastamme ”päivän aiheesta”. Koin, että minun vastuullani on asettaa Kristalle tavoitteita, jotta hän hyötyy ohjelmasta. Hän saavutti tavoitteet hienosti, Kristaa ei tarvinnut pukkia eteenpäin, Innilä kiittelee.

Myös Huuhtanen ja Vihanti etenivät suunnitelmallisesti tapaamisesta toiseen. He valitsivat jokaiselle tapaamiselle teeman, josta mentori-Huuhtanen laati aina ennakkotehtävän Vihannille. Teemat vaihtelivat vahvuuksien miettimisestä siihen, minkälaisissa tehtävissä Vihanti haluaisi ja toisaalta ei haluaisi työskennellä.

– Erityisesti uransa alkuvaiheessa olevaa on tärkeää sekä haastaa että auttaa tunnistamaan vahvuuksia. Haluan panna toisen pohtimaan myös vaikeita asioita, esimerkiksi miten suhtautua, jos asiat menevät töissä pieleen, Huuhtanen kuvailee.

– Sain Sadulta perspektiiviä tilanteeseeni. Se, että Satu haastoi minua, auttoi näkemään asioita uudella tavalla, Vihanti kehuu.

Heittäydy mukaan!

Mentorointiohjelman alussa Vihanti muistaa olleensa epävarma omasta urastaan. Kun hän kävi Huuhtasen kanssa vahvuuksiaan läpi, hän kuitenkin huomasi tekevänsä juuri sitä työtä, jota hän haluaa ja johon hänellä on vahvuuksia.

– Olen oikealla alalla! Mentoroinnin jälkeen olen tarttunut töissä uusiin haasteisiin. On tuntunut hyvältä saada enemmän vastuuta. Sain Sadulta varmuutta ja kannustusta mennä kohti uutta. Uskallan ohjata uraani itse, liikennesuunnittelijana työskentelevä Vihanti sanoo.

Huuhtanen näkee Vihannin ajattelun selkeytyneen ohjelman aikana.

– Kun voin auttaa toista, saan siitä iloa valtavasti! Meillä on Kaisuliinan kanssa ikäeroa. On hyvä jutella jonkun kanssa, joka ei ole samassa kuplassa kuin itse.

Myös Kauppi on mentorointiohjelman antiin tyytyväinen. Hän kokee nyt tunnistavansa vahvuutensa, osaamisensa ja sen, minkä tekemisestä pitää.

– En tykkää olla päätön, sellainen, joka ei tiedä mihin menee. Nyt minulla on suunta ja viisivuotissuunnitelma – ne ovat rauhoittaneet mieleni. Outin tuki oli todella arvokasta. Paras anti oli se, että sain Outista uuden ystävän.

– On ollut upea juttu tutustua Kristaan! Ohjelman aikana mentori joutuu käymään myös itseään, tilannettaan ja omia tavoitteitaan läpi. Minulle on herännyt ajatuksia omaan uraani liittyen, Innilä sanoo.

Kauppi myöntää, ettei hänellä ollut suuria odotuksia TEKin mentorointiohjelman suhteen. Hän kuitenkin yllättyi positiivisesti, kuinka hyödyllinen ohjelma lopulta oli.

– Neuvoni kaikille mentorointiohjelmaan lähteville on heittäytyä. Puhu rohkeasti myös aroista asioista!

Kaikki voivat olla mentoreita! Kaikilla on annettavaa.

– Usko itseesi, kaikki voivat olla mentoreita! Anna itsestäsi aidosti. Kaikilla on annettavaa, Innilä lisää.

Huuhtasen mukaan mentorointiparin on tärkeää panostaa yhteiseen ilmapiiriin, jotta molemmat uskaltavat kertoa epävarmuuksistaan, kysyä ja olla avoimia toisilleen.

– Tämä kokemus ei heti unohdu. Sadun neuvot soivat vieläkin tietyissä tilanteissa mielessäni, Vihanti sanoo.

Jäsenten toivoma palvelu

TEK toteutti mentorointiohjelman vastauksena jäsentensä toiveisiin. Pilottiohjelma alkoi marraskuussa 2020 ja kesti kuusi kuukautta. Päätöstapaaminen oli huhtikuussa 2021.

Pilotista vastasivat TEKin uravalmentajat Katja Sulenko ja Satu Myller. He valitsivat ohjelmaan mukaan yhteensä 31 mentori-aktori-paria. Kokeneempi mentori toimi uransa alkuvaiheessa olevan aktorin parina. Aktorit olivat 25–44-vuotiaita, 19 naista ja 12 miestä. Mentorit olivat 30–69-vuotiaita, 19 miestä ja 12 naista.

Mentorointiparit saivat rakentaa tapaamistensa aikataulut ja sisällöt vapaasti. Kaikille yhteisiä, TEKin uravalmentajien järjestämiä tapaamisia oli puolen vuoden aikana neljä. Lisäksi osallistujien käytössä oli yhteinen verkkoalusta, jonka he nimesivät Kasvuhuoneeksi. Se toimi tiedotuskanavana, materiaalipankkina ja keskustelualustana.

TEKin uravalmentajien oli tarkoitus järjestää pilotti fyysisinä tapaamisina, mutta koronan takia he veivät pilotin verkkoon. Tämän ansiosta ohjelmaan pystyivät osallistumaan TEKin jäsenet myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Pilotti sai osallistujilta kiitosta. 

– Saimme kannustavaa palautetta. Tälle oli selkeästi tarvetta! Ohjelmassa sekä mentori että aktori oppivat. Yksi mentori kiitteli, että huomasi ohjelman aikana, kuinka paljon itsellä on osaamista. Osa kertoi saaneensa paristaan uuden ystävän, Katja Sulenko summaa. 

– Saimme myös hyviä parannusehdotuksia. Tämä mentorointi on palvelu, jota haluamme TEKissä jatkaa, Satu Myller sanoo.

Ja jatkoa onkin luvassa, jo lokakuussa. Syksyn 2021 mentorointiohjelmassa on 40–50-vuotiaita, uransa keskivaiheessa olevia. Ohjelma alkaa lokakuussa, ilmoittautuminen päättyi syyskuun alkupuolella. Ohjelma on vertaismentorointia eli tasavertainen pari jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan toinen toiselleen.

Avainsanat:
TEK, ura