Media on apu edunvalvonnassa

|
Uutinen
Kuuntele

Yleisradion entinen työmarkkinatoimittaja Kari Klemm kannusti YTN:n teknologiateollisuuden luottamushenkilöitä pitämään edustettavilleen tärkeitä asioita esillä julkisuudessa.

– Esimerkiksi ylitöiden tai matka-ajan korvaaminen ovat asioita, jotka kiinnostavat muitakin kuin vain teitä. Aihevalinnat seuraavat aikaansa, olkaa aktiivia, sillä oikein hoidettuna media on hyvä lisä edunvalvonnassa, Klemm opasti.

Noin sata teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamusmiestä kokoontui 5.–6.8. Vantaalle luottamushenkilöiden koulutusseminaariin. Viestintä, verkostoituminen ja yhteistyön parantaminen olivat seminaarin pääteema.

Joukko sai opastusta ja vinkkejä median kanssa toimimisesta viime vuoden puolella eläkkeelle jääneeltä Kari Klemmiltä, jota voidaan pitää maan yhtenä viimeisimmistä työmarkkinatoimittajista. Itseään työelämäviestinnän sparraajaksi kutsuneen Klemmin mielestä nykyään pitää puhua pikemminkin työelämätoimittajista.

– Työelämä on kuitenkin edelleen ehtymätön juttujen lähde, mutta yksittäisten työehtosopimusten sijaan toimitusten mielenkiinto on muissa työelämän kysymyksissä, hän sanoi.

Aktiivisuus auttaa

Klemm painotti työmarkkinoita koskevien asioiden olevan toimituksissa uutisaiheita muiden joukossa. Kun myös toimituksissa väki on vähentynyt viime vuosina rajusti ja uutisalustoja tullut lisää, juttuja tehdään kovassa kiireessä.

Hän tähdensi, että toimitusten työpaineessa lyhyellä ja hyvin laaditulla tiedotteella on parempi mahdollisuus mennä läpi kuin pitkällä. Lyhyt ja ytimekäs otsikko, uutisen sisältävä teksti ja pari sitaattia ovat hyvän tiedotteen runko.

– Hyvä tiedote on jo itsessään valmis juttu, se on tarina.

Klemmin mielestä oma aktiivisuus niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti on kaiken a ja o.

– Pitäkää teille tärkeitä asioita esillä julkisuudessa. Toimittajat seuraavat julkista keskustelua, synnyttäkää keskustelua.

Klemmin mukaan järjestöviestinnän on elettävä ajassa. Kaikki kanavat – myös sosiaalinen media – on huomioitava. Viime kädessä sisältö ratkaisee; vanha, perinteinen media ja some ovat sama asia hieman eri muodossa.

Huolehdi viestin läpimenosta

Klemmin mukaan viestin lähettäjän pitää huolehtia siitä, että sisältö säilyy lähettäjän haluamassa merkityksessä koko viestintäketjun läpi.

– Merkitys pitää alun alkaen luoda sellaiseksi, että väärinkäsityksen mahdollisuutta ei ole. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun toimituksissa on vähän ihmisiä, joille työmarkkinatermit ovat tuttuja, hän totesi.

Viestintää ja yhteistyön tehostamista parannettiin myös erillisissä ryhmätöissä, jossa avainsanana oli verkostoituminen.Luottamusmiesten joukossa oli paljon ensikertalaisia.

 

Avainsanat: