Lisää reilua peliä

|
Uutinen
Kuuntele

Mari-Leena Talvitie haluaa aluksi työpaikoille entistä selvemmät pelisäännöt ja enemmän naisia tekniikan alalle.

TEKin hallituksen uusi puheenjohtaja Mari­-Leena Talvitie kaipaa työelämään lisää työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä sopimuksia.

– Moni tekee esimerkiksi juuri nyt etätöitä vapaaehtoisesti ja osa on määrätty etätöihin. Työt sujuvat pääasiassa työnantajien pelisäännöin. Olisi hyvä, jos myös työntekijät pääsisivät vaikuttamaan ehtoihin ja vaikkapa käytössä oleviin työvälineisiin, Talvitie sanoo.

– Hyvään ja reiluun työelämään kuluu myös vastuullinen työnantajapolitiikka.

– Hyvään ja reiluun työelämään kuluu myös vastuullinen työnantajapolitiikka.

Talvitien mukaan pelisäännöistä olisi hyvä keskustella paikallisesti, koska tilanteet ovat niin erilaisia, erityisiä ja muuttuvia. Suuret linjat voi sopia työehtosopimuksissa.

Talvitien ehdotuksen takana on ajatus siitä, että nykyaikaisessa työelämässä on hyvä tunnistaa sekä työnantajien, työntekijöiden että myös yhteiskunnan tarpeet.

– Ihmisille pitää antaa yhtäläiset mahdollisuudet tehdä töitä, opiskella ja yrittää, koska yhteiskunnan taloudellinen kantokyky on sitä parempi mitä useampi rakentaa tulevaisuutta. Ei ole hyvä, jos osaaja on poissa viikon tai pari lapsen nuhan vuoksi tai ei saa hoitaa iäkkään vanhempansa asioita. Joustojen pitää olla molemminpuolisia.

Talvitie on tyytyväinen TEKin nykyiseen yhteiskunnalliseen rooliin sillanrakentajana ja ovenavaajana, mutta se ei yksin riitä.

– Tekkiläisten TEKin on pystyttävä tuottamaan jäsenille räätälöityjä palveluita, jotka elävät ajassa ja ovat saatavilla silloin kun jäsenet niitä tarvitsevat.

Talvitien mukaan TEK voi palvella jäseniään ja houkutella uusia olemalla rinnallakulkija.

– TEKin on tarjottava tilaisuuksia, joissa 
tekkiläiset tapaavat samassa tilanteessa olevia ja saavat sellaista apua, jota työpaikoilla ei saa.

Erityisesti TEKin olisi hyvä olla entistä enemmän tukena silloin, kun jäsenet siirtyvät työelämään.

– Tärkeää on myös kannustaa tyttöjä ja naisia alalle, jotta he näkisivät kuinka monipuolisia työmahdollisuuksia tekniikan alalla on. Heillä on taidot ja tiedot.

Avainsanat: