Lisää kuntiin hankintaosaamista

|
Blogimerkintä

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita niin rakennuttajina kuin palveluiden ja tuotteiden tilaajina. Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa myös kuntien hankintaosaamiseen.

Kuntaliiton mukaan kunnissa tehdään hankintoja noin 20 miljardilla eurolla joka vuosi. Kunnat ovat siis merkittäviä toimijoita niin rakennuttajina kuin palveluiden ja tuotteiden tilaajina. Siksi on tärkeää, että kunnissa on hyvää hankintaosaamista ja markkinatuntemusta niin valmistelussa kuin päätöksenteossa.

Moni meistä on harmitellut, kun referenssien saaminen kotimarkkinoilla on takunnut. Julkinen puoli ei osaa tai uskalla kilpailuttaa, vaikka tarjolla olisi esimerkiksi toimivia ja laadukkaita suomalaisten teknologiayritysten palveluita. Kunnissa on tunnistettava toimet, joilla vahvistetaan tilaajaosaamista ja korjattava asia. Se on myös yksi TEKin kuntavaaliteeseistä.

Me teimme Oululle ensimmäisen hankintapoliittisen kehittämisohjelman, kun toimin kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Päätimme parantaa tilaajaosaamista vahvistamalla markkinatuntemusta, aktiivisella vuoropuhelulla yritysten kanssa sekä eri hankintakeinoilla.

Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida kestävyyskriteereitä, kuten ilmasto-, digi- ja kiertotalousnäkökulmia.

Äänestämällä voit vaikuttaa myös kuntien hankintaosaamiseen.

Tärkeää ovat tarpeeksi pienet hankintakokonaisuudet sekä eri hankintakeinojen käyttö innovatiivisista hankinnoista neuvottelumenettelyyn. Silloin myös mikro- ja pk-yritykset pääsevät osallistumaan hankkeisiin.

Kuntavaaleissa voi monessa kunnassa äänestää tekkiläistä ehdokasta. Äänestämällä voit vaikuttaa myös kuntien hankintaosaamiseen.

Äänestämällä voit vaikuttaa myös kuntien hankintaosaamiseen.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin TEK-lehdessä 3/2021

Avainsanat: