Kuntavaalit

Me TEKissä haluamme tehdä osamme, jotta tekniikka ja tekniikan tekijät näkyvät kuntavaalien aikana. Tutustu TEKin kuntavaaliteeseihin.

Tuomme tekkiläisiä ehdokkaita näkyviin ja tarjoamme sarjan kuntavaalikoulutuksia siitä, miten teknologia ratkaisee kunnista löytyviä ongelmia. Linkit vievät YouTubeen. 

Lisäksi tarjoamme tekkiläisille ehdokkaille pääsyn vaalidatapalveluun, jonka avulla voi tarkastella viime kuntavaalien äänestyskäyttäytymistä. Tutustu palveluun (vaatii kirjautumisen jäsenportaaliin).

TEKin kuntavaaliteesit

Kuntatalous on jo pitkään ollut suurten haasteiden tilassa ja menossa oleva koronakriisi on kärjistänyt sitä. Kunnille suunnatut koronatuet ovat pieni laastari niihin ongelmiin, joita ikääntyvä väestö ja hidastunut tuottavuuden kehitys tuovat. Kuntataloutta tulevina vuosina mullistaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toteutuessaan siirtää merkittävän osan kuntien tehtäväistä maakuntiin. Jotta kunta voi tulevaisuudessa olla elinvoimainen, tarvitsee se vahvaa elinkeinopolitiikkaa ja kykyä uudistua ennakkoluulottomasti. Kuntaverotuksen kiristämisellä ei elinvoimaa saada.

Kuntien on panostettava lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä oppimiseen. Näin luodaan vankka perusta korkean teknologian osaamiselle Suomessa.

Koulutukseen satsaaminen on kunnalle viisas investointi koronapandemiasta toipuessa. Erityisen tärkeää on panostaa huonommista lähtökohdista ponnistaviin lapsiin ja nuoriin. Tärkeässä roolissa on varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen, opinto-ohjaus ja harrastustoiminnan tukeminen. Myös kouluihin on panostettava. Kouluissa menestyksen perusta syntyy laadukkaasta opetuksesta ja ohjauksesta, oppilaitosten välisestä yhteistyöstä sekä riittävästä henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Lue lisää

Kuntien on tehtävä kunnianhimoista ilmastotyötä, jonka avulla Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Kunnat ovat ratkaisevassa asemassa Suomen ilmastotyössä ja kestävän Suomen rakentamisessa. Erityisesti lämpö- ja liikennesektorin käytännön ratkaisut tehdään kuntatasolla. Kuntien tulee edistää polttoon perustumattomia lämpöratkaisuja ja vähentää energian tarvetta energiatehokkuustoimilla. Kuntien on lisäksi tuettava liikenteen päästövähennyksiä vähäpäästöisyyttä korostavalla liikennesuunnittelulla ja panostamalla liikenteen sähköistymiseen. Koronasta taloudellisesti toipuvien kuntien on suunnattava elvytystä samanaikaisesti päästövähennyksiä, työllisyyttä ja pitkän aikavälin säästöjä tukeviin toimiin. Lue lisää

Kuntien hankintojen on oltava kestäviä. Parhaimmillaan ne auttavat innovatiivisia suomalaisyrityksiä ponnistamaan maailmanluokan toimijoiksi. 

Kunnissa käytetään hankintoihin vuosittain 20 miljardia euroa. Kunnilla on siis merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan kestävään uudistumiseen. Kuntien on suunnattava hankintansa niin, että ne auttavat kotimaisia, innovatiivisia yrityksiä ponnistamaan maailmalle, tarjoten kasvuyrityksille hyödyllisiä referenssejä. Lue lisää

Kuntien on edettävä palveluidensa digitalisoinnissa ripeästi, jotta palvelut ovat mahdollisimman sujuvasti ihmisten ja yritysten käytössä. 

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ylläpito ja kehittäminen on kuntien vastuulla. Kuntien tulee käyttää rohkeasti ohjelmistoja uudistamaan julkisen sektorin toimintatapoja ja prosesseja siten, että asukkaat saavat palvelut luotettavasti, nopeasti ja tehokkaasti. Ohjelmistojen tuotannossa ja hankinnoissa tulee siirtyä ketteriin menetelmiin silloin, kun tarvittavaa ohjelmistoa ei voi ostaa suoraan kaupan hyllyltä. Lue lisää

Tutustu kuntavaalitavoitteisiin tarkemmin täällä.