Opiskelijoita
Ehto. Huomaathan, että kassaan liittyessäsi sinun tulee olla palkallisessa työsuhteessa.

Liity kassaan jo opiskeluaikana

|
Uutinen

Alkavatko kesätyöt? Silloin on erinomainen hetki liittyä KOKO-kassaan.

Kassaan kannattaa liittyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo opiskeluaikana, sillä edellytykset ansiosidonnaiselle työttömyyspäivärahalle muuttuvat 2.9.2024 alkaen. Syyskuusta alkaen jäsenyysehto täyttyy, kun kassan jäsenyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta. Myös työssäoloehtoa on täytynyt kertyä 12 kuukaudelta ansiopäivärahan saamiseksi.

Työssäoloehdon voi saada opintojen aikana täyteen esimerkiksi useamman kesän aikana kesätöillä ja osa-aikaisesti työskentelemällä. Siihen riittää esimerkiksi työskentely kolme kuukautta kerrallaan neljänä kesänä tai tekemällä vuoden ajan osa-aikatöitä vähintään 930 euron kuukausipalkalla.

Työttömyyskassan jäsenyys on vakuutus työttömyyden varalta. Jos ehdit kerryttää riittävästi työssäoloehtoa jo opintojesi aikana, voit turvata taloutesi ja keskittyä rauhassa työnhakuun valmistuttuasi. Korkeasti koulutetuilla rekrytointiprosessit ovat usein pitkiä ja erityisesti työuran alussa työsuhteet voivat olla määräaikaisia. On myös hyvä muistaa, että yllättävä työsuhteen päättyminen johtuu harvoin työntekijästä. 

Kassan jäsenmaksu on 63 euroa vuonna 2024.
image with text

Ansiopäiväraha perustuu palkkatuloihin ja on yleensä suurempi kuin Kelan maksamat työttömyysetuudet. Esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan ansiopäivärahan suuruus on noin1 700 euroa kuussa, kun taas Kelan maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki on noin 800 euroa kuukaudessa.

Kassan jäsenmaksu on 63 euroa vuonna 2024. Voit liittyä kassaan joko lisäämällä palvelun OmaTEKissä tai lähettämällä viestin OmaTEKin asiointikanavan kautta TEKin jäsenpalveluun. Huomaathan, että kassaan liittyessäsi sinun tulee olla palkallisessa työsuhteessa. Työttömyyskassan jäsenyydessä ei saa olla katkoja, joten jäsenenä kannattaa pysyä koko opiskeluaika liittymisen jälkeen. Työssäoloehdon kerryttäminen alkaa liittymispäivästä, ei takautuvasti.

Lue KOKO-kassasta ja siihen liittymisestä 

Lähde: KOKO-kassa