Lappeenranta varmistaa Saudi-Arabian ydinvoimaosaamisen

|
Uutinen
Kuuntele

Lappeenrannan teknillinen yliopisto alkaa ensi syksynä opettaa ydinvoimateknologiaa saudiarabialaisille opiskelijoille. Lukukausimaksu on 10 000 euroa.

Syksyllä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aloittaa ydinvoimateknologian maisterikoulutuksen 20 saudiarabialaista opiskelijaa. Koulutus on kaksivuotinen ja opetus järjestetään Lappeenrannassa.

Koulutuksesta vastaava ydintekniikan professori Juhani Hyvärinen kertoo, että yhteistyön käynnistäminen on pitkäjänteisen työn tulos. Hyvärinen kehuu Team Finlandia, jonka keskustelut Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa ovat avanneet yhteistyötä monella eri alalla. Hyvärinen muistuttaa, että VTT on jo pitänyt turvallisuuskoulutuksia saudiarabialaisille ja Säteilyturvakeskus STUK on tehnyt saudien kanssa yhteistyötä ydinturvallisuussäännöstön luomiseksi

‒ Me tulimme mukaan näihin keskusteluihin, koska olemme ainoa ydinvoimateknologian maisteritason koulutusta tarjoava yliopisto Suomessa.

Saudi-Arabiassa tuotetaan lähes kaikki sähkö öljyllä ja kaasulla. Tämä tilanne halutaan muuttaa. Saudi-Arabia suunnittelee rakentavansa useita isoja ja pieniä ydinvoimaloita sekä hurjia määriä aurinkovoimaloita. Maailman ydinvoimayhdistyksen verkkosivuilla kerrotaan, että maan tavoitteena on vuoteen 2040 mennessä tuottaa noin puolet sähköstä uusiutuvilla ja puolet fossiilisilla.

Hyvärinen puolestaan kertoo, että päästöttömästä sähköenergiasta karkeasti puolet aiotaan tuottaa ydinvoimalla ja puolet aurinkovoimalla.

Saudi-Arabia aikoo rakentaa vuoteen 2040 mennessä isoja ja pieniä ydinvoimaloita, joiden kokonaisteho olisi 17 gigawattia. Tämä olisi noin 15 prosenttia maan tarpeesta. Aurinkovoimaloita rakennettaisiin 40 gigawatin verran. Saudi-Arabian leveysasteilla ydinvoiman käyttöaste on noin kolminkertainen aurinkovoimaan verrattuna. Siksi ydinvoima todellisuudessa tuottaisi suurin piirtein yhtä paljon energiaa kuin aurinkovoimalat.

Suomen ydinvoimaloiden kokonaisteho on noin 2,6 megawattia.

Muutakin yhteistyötä halutaan

Saudi-Arabia aikoo seuraavien parin vuosikymmenen aikana monipuolistaa elinkeinorakenteensa ja varmistaa, että valtio ei ole riippuvainen pelkistä öljytuloista. Maa aikoo esimerkiksi rakentaa viisi uutta megakaupunkia. Tämä vaatii paljon uutta infrastruktuuria.

Hyvärinen toivoo, että Lappeenrannan yliopisto pystyisi aloittamaan yhteistyötä monella muullakin alalla.

‒ Lappeenrannassa on osaamista vesienpuhdistuksesta ja kiertotaloudesta. Ydintekniikka raivaa tietä, ja toivottavasti yhteistyö laajenee, kun saadaan opiskelijavalinnat tehtyä ja koulutus kunnolla pyörimään.

Lakimuutos mahdollistaa lukukausimaksun

Hyvärinen kertoo, että saudiarabialaiset opiskelijat valitaan aiemman opintomenestyksen perusteella. Soveltuva kandintutkinto pitää olla suoritettuna ja englannin kielen taito pitää todistaa kielikokeella.

Tämän vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos mahdollistaa lukukausimaksut Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Yliopistot saavat halutessaan periä maksua jo tämän vuoden puolella aloittavilta opiskelijoilta. Velvoittavaksi lainsäädäntö muuttuu ensi vuonna eli lukukausimaksuja pitää periä elokuussa 2017 tai sen jälkeen aloittavilta opiskelijoilta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on päättänyt lukukausimaksun suuruudeksi 10 000 euroa.

Saudiarabialaisille järjestettävän koulutuksen järjestämisestä vuodessa kertyy siis 200 000 euroa lukukausimaksuja. Samaan aikaan yliopistossa on aloitettu säästötoimenpiteet, joiden seurauksena esimerkiksi vähennetään 120 henkilötyövuotta. Tähän on laskettu mukaan yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotut, eläkkeelle jääneet ja määräaikaisuuksien päättymiset.

Kaikkiaan Lappeenrannan yliopiston yksiköiden ensi vuoden budjeteista leikataan noin 8,9 miljoonaa euroa. Yliopiston vuosibudjetti on 85 miljoonaa euroa.

Ydinvoimateknologiaa ei aseteknologiaa

Saudia-Arabia ja ydinvoimateknologia saattaa monen korvissa kuulostaa pelottavalta yhdistelmältä. Hyvärinen haluaa rauhoitella epäilijöitä.

‒ Meidän tarjoamassa koulutuksessa ei ole mitään sellaisia elementtejä, joita voitaisiin käyttää aseiden valmistukseen. Sähköntuotantoon suunnitellut voimalaitokset eivät tuota aselaatuisia materiaaleja edes sivutuotteena.

Saudi-Arabiasta puhuttaessa esiin nousevat usein myös ihmisoikeudet ja naisten asema. Hyvärinen uskoo, että koulutustarjonta voi edesauttaa kulttuurien lähentymistä ja ihmisoikeuksien parempaa toteutumista.

‒ Mitä enemmän saudiarabialaiset ovat tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa sitä lähemmäksi tulevat käsitykset siitä, mikä on sopivaa ja miten lähimmäisiä tulee kohdella. Tämä koulutushanke tulee varmasti avartamaan saudiopiskelijoiden maailmankuvaa.

 

Jari Jokinen

Hieno koulutusvientiavaus!

– Tämä Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanke on hieno koulutusvientiavaus, jossa yhdistyy monta mainiota asiaa, kommentoi TEKin koulutus- ja työvoimapolitiikasta vastaava yksikönjohtaja Jari Jokinen

– Ensinnäkin vienti on keino monipuolistaa yliopiston rahoitusta tällaisena aikana, jolloin yliopistot ovat voimakkaiden säästöjen kohteena. Toiseksi korkeatasoinen ydinvoimaosaaminen on alue, jolla kaikissa maissa ei ole tietoa ja osaamista omasta takaa, vaan on käännyttävä muiden maiden toimijoiden puoleen. Toivottavasti tämä hanke poikii myös muita vientikauppoja LUT:lle!

Kolmantena hyötynä Jokinen mainitsee, että tämän hankkeen kautta on mahdollista paitsi vahvistaa ymmärrystä toisen maan taloudellisesta ja teollisesta tilanteesta, myös saada kulttuurista oppia puolin ja toisin.  
(HA)

Katso lisätietoa: http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Saudi-Arabia/

Avainsanat: