Koulutus suojaa työttömyydeltä ja tuo mielekkään uran

|
Uutinen
Kuuntele

Nuorten kannattaa opiskella ja kouluttaa itseään, koska koulutus takaa edelleen monella tapaa menestyksekkään ja mielekkään työuran, Akava muistuttaa.

Kouluttautuminen kannattaa edelleen. Menestyksekkään ja mielekkään työuran lisäksi koulutus tuo yhä hyvän suojan työttömyyttä vastaan.

– Työllisyystilanteen heikkeneminen ja yleinen keskustelu työttömyydestä on hämärtänyt käsitystä todellisuudesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työttömänä on alle 7 prosenttia työvoimasta, kun työttömien osuus koko työvoimasta on 12,5 prosenttia. Koulutetulla lyhytkin työttömyys on huomattavasti epätodennäköisempää kuin koko työuran kestävä työllisyys, toteaa asiantuntija Ida Mielityinen.

Mielityisen mielestä korkeakoulujen on puolestaan lisättävä erilaisia vaihtoehtoja valintakokeille, jotta yhä useampi korkea-asteelle hakeva pääsee jatkamaan opintojaan jo ylioppilasvuotenaan.

– Kaikilla aloilla tulisi tehdä yliopistojen kesken enemmän yhteistyötä, jotta nuori saisi opiskelupaikan haluamaltaan alalta jostakin yliopistosta. Nyt paikat menevät liian usein sellaisille, joilla on jo opiskelupaikka korkeakoulussa tai tutkinto. Tähän tilanteeseen on selvitettävä ja löydettävä ratkaisuja.
 

Tämän vuoksi kouluttautuminen kannattaa:
1. Korkeakoulutetut joutuvat muita harvemmin työttömäksi. (TEM:n työttömyystilastot)

2. Korkeakoulutettujen kuukausiansiot ovat keskimäärin 1 100 euroa suuremmat kuin muilla palkansaajilla keskimäärin. (Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2014)

3. Palkat yleensä nousevat työkokemuksen karttuessa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet tienaavat koko työuran aikana nettona verojen ja tulonsiirtojen jälkeen keskimäärin noin 500 000 euroa enemmän kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneet. (Labour Economics, 2014, vol 30, issue C, Koerselman & Uusitalo: The risk and return of human capital investments, pages 154–163)

4. Lähes joka toinen korkeakoulutettu saa jotakin luontoisetua keskimäärin 120 euron arvosta kuukaudessa. (Tilastokeskus, palkkarakennetilasto 2014)

5. Korkeakoulutetut sijoittuvat työelämässä todennäköisimmin johtajiksi ja asiantuntija-ammatteihin, joissa on muita ammatteja paremmat mahdollisuudet uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman työhön. (Tilastokeskus, Työolotutkimus 2013)

6. Kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen tukevat työelämässä menestymistä ja vähentävät työttömyyden riskiä.

7. Aarresaariverkoston uraseurantakyselyyn 2014 vastanneista maistereista 97 prosenttia oli ollut työelämässä mukana kuluneen viiden vuoden aikana keskimäärin 4,5 vuotta. Tästä ajasta vain 0,4 vuotta oli sellaista, jossa työ ei vastannut yliopistollista koulutusta.

8. 92 prosenttia oli samaa mieltä väittämän ”työtehtäväni ovat monipuolisia” kanssa. 89 prosenttia maistereista koki, että työtehtävät mahdollistavat osaamisen kehittämisen. (Aarresaariverkoston uraseurantakysely 2014)

9. Kolme neljästä (73 prosenttia) koki, että työ vastaa hyvin koulutustasoa ja 78 prosenttia oli tavoitteensa mukaisella työuralla. (Aarresaariverkoston uraseurantakysely 2014)

10. Lisäksi lupaavalle työuralle johdattaa hauska opiskeluelämä!
 


 

Avainsanat: