Jussi-Pekka Teini taluttaa pyöräänsä metsätiellä.

Kolumni: Suomalaisilla yrityksillä on ansiokkaita ilmastotavoitteita, mutta riittävätkö ne?

|
Blogimerkintä

Suomi on sosiaalisesti kestävä, mutta ympäristöllisessä kestävyydessä on vielä tekemistä. Tuore raportti kertoo, että yritysten tulee edelleen kiihdyttää ympäristötyötään.

Tuore, 9.5. julkaistu Finnish Business and the SDG's: Studying Impact -raportti on mielenkiintoinen katsaus lähes kahdensadan suomalaisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Raportin tarkastelussa olevien yritysten positiiviset vaikutukset painottuvat talousvaikutuksiin työpaikkojen, verotulojen ja infrastruktuurin kautta. Negatiiviset taas painottuvat ympäristövaikutuksiin ja erityisesti päästöihin.

Miten ympäristövaikutusten osalta tulokset voivat olla heikot, vaikka Suomessa lähes kaikki yritykset pyrkivät ympäristöystävällisyyteen tavalla tai toisella? Mielestäni tulokset kertovat ennen kaikkea siitä, että yritykset ovat asettaneet riittävän tiukkoja tavoitteita verrattain myöhään ja muutoksen läpivienti on hidasta. Lisäksi on yleistä, että kauan sitten tehdyt valinnat aiheuttavat polkuriippuvuuksia, joiden vuoksi näemme hitaampaa etenemistä ympäristötoimissa kuin toivoisimme.

Raportti nostaa myös mielenkiintoisia case-esimerkkejä ympäristötyön edelläkävijöistä. Toinen esimerkeistä on Posti, joka on asettanut itselleen tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science-Based Target indicators), jotka Postin osalta konkretisoituvat nettonollatavoitteeseen 2040 mennessä. Toiseksi ilmastotyön esimerkiksi on raportissa nostettu Fiskars, joka on asettanut kovat tavoitteet myös arvoketjuilleen.

Mielestäni tulokset kertovat ennen kaikkea siitä, että yritykset ovat asettaneet riittävän tiukkoja tavoitteita verrattain myöhään ja muutoksen läpivienti on hidasta.
- Jussi-Pekka Teini

Hyvää tekemistä on siis eri yrityksissä paljon, mutta vauhtia pitäisi kiihdyttää entisestään. Mielenkiintoinen avoin kysymys on, kuinka monelle nyky-yrityksistä on mahdollista kiihdyttää murrosvauhtia riittävästi muuttaakseen toimintansa ajoissa ympäristön kantokyvyn raameihin. Saatamme hyvinkin nähdä murroksen edetessä myös merkittävissä määrin luovaa tuhoa, kun uusia, kestäväksi syntyneitä yrityksiä nousee haastamaan hegemoniaa.

Raportti ei anna nykytilasta lohdullista kuvaa, ja tulevaisuuskin on epävarma. Mutta on joka tapauksessa arvokasta, että yritykset mittaavat ja raportoivat ympäristövaikutuksia, sillä tunnetusti sitä saat mitä mittaat. Vaikka yritykset ovat lähteneet kilpajuoksuun kohti nettonollaa valitettavan myöhään, on hyvä, että ne viimein ovat tosissaan kisassa mukana.

 

Finnish Business and the SDG's: Studying Impact -raportti käsittelee UN Global Compact Network Finland  -verkostoon kuuluvia yrityksiä ja niiden vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä Global Compactin kymmeneen periaatteeseen. YK:n Global Compact on verkosto, joka kehittää yritysten vastuullisuustyötä. Voit tutustua raporttiin täällä: https://globalcompact.fi/sdg-report