Teemu Hankamäki istuu pöydän ääressä.

Kilpailukielto- ja salassapitosopimusten ongelmat korjattava

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin mielestä on tärkeää, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajoitetaan selvästi. Lisäksi on välttämätöntä laatia säännökset salassapitosopimusten käytölle.

– Liikesalaisuuksien suojaaminen on tärkeää. Tätä suojaa ei kuitenkaan heikennä se, että luovuttaisiin tarpeettomista kilpailukielloista ja salassapitosopimusten kanssa päällekkäisistä kilpailukielloista.

– Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksista on tullut automaatio, eikä aina pohdita niiden tarkoituksenmukaisuutta. Noin joka toisessa TEKin jäsenen uudessa työsopimuksessa on kilpailukielto. Muitakin keinoja liikesalaisuuksien suojaamiseen olisi, TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään 12. kesäkuuta varatuomari Jukka Ahtelan selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä.
 

Selvityksessä ei ehdotuksia villien käytäntöjen kitkemiseen

Selvityksessä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista nykyisestä. Ongelmat liittyvät esimerkiksi suuriin sopimussakkoihin ja sopimusten pitkiin voimassaoloaikoihin.

Työministeri Jari Lindström asettaa alkusyksystä kolmikantaisen työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet.

– Nyt voidaan ryhtyä valmistelemaan kilpailukieltosopimusten selvää rajoittamista tai jopa luopumista niistä kokonaan. Työmarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä kohtaanto-ongelma. Ei ole järkevää, että osaavan työvoiman liikkuvuutta rajoitetaan nykyiseen tapaan, Hankamäki sanoo.

Sen sijaan Ahtelan selvityksessä ei ole ehdotuksia työntekijöiden salassapitosopimusten lainsäädännöllisen aseman selkiyttämiseksi ja sopimussakkojen villien käytäntöjen rajoittamiseksi.

– Selvityksessä ei ole myöskään analysoitu, mihin tarvitsemme päällekkäisiä kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia. Salassapitosopimuksia koskevat ehdotukset ovat selvästi pettymys. Odotamme, että hallitus kuitenkin tekee esityksen eduskunnalle työntekijöiden salassapitosopimusten sääntelemiseksi, toteaa Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.
 

Kilpailukieltosopimus vähentää halua vaihtaa työpaikkaa

Tällä hetkellä joka kolmannella yrityksessä työskentelevällä TEKin jäsenellä on työsuhteen päättymisen jälkeen voimassa oleva kilpailukieltosopimus, mikä rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia työpaikan valintaan.

Lisäksi TEKin jäsenistä 74 prosentilla on liikesalaisuuksia koskeva salassapitosopimus. Tiedot käyvät ilmi Akavan keväällä 2017 toteuttamasta kyselystä.

Akava on teettämässä Aalto yliopiston taloustieteen laitoksen ryhmällä selvityksen kilpailukieltosopimusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Selvitys julkaistaan elokuussa 2018.

Lue myös artikkelit: