Kesätyökysely: Pelkästään raha ei ratkaise

|
Uutinen
Kuuntele

Miksi opiskelija tekee töitä? Tärkein syy on taloudellinen, mutta se ei ole ainoa syy. Tämä selviää TEKin työssäkäynti- ja kesätyökyselystä.

1. Neljä viidestä teki töitä kesällä 2014

Vastaajista joka toinen oli työskennellyt kesätyönantajalleen jo aiemmin. Niistä, jotka eivät olleet kesällä töissä, yli puolet oli hakenut töitä. Vastaajista 46 prosenttia koki kesätyöpaikan hankkimisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Tilanne ei siis ole juuri muuttunut viime vuodesta. Vaikka taloudelliset tekijät ovat vahva kannustin monelle hakea kesätöitä, työnteko koetaan hyödylliseksi myös uratavoitteiden ja osaamisen kehittämisen kannalta.

 

2. Oman osaamisen kehittäminen ja uratavoitteet kannustavat töihin

Lukuvuoden 2013–14 aikana yli puolet vastaajista teki töitä: 15 prosenttia kokopäiväisesti, 23 prosenttia osapäiväisesti ja 20 prosenttia satunnaisesti. Enemmistö (71 %) koki työn vastaavan omaa opintoalaa. Syy työskennellä oli neljällä viidestä taloudellinen. Opintovuosien karttuessa oman osaamisen kehittäminen ja uratavoitteet nousivat tärkeydessä taloudellisten seikkojen ohelle. Esimerkiksi opintotuen loppuminen saattaa kasvattaa taloudellisten tekijöiden merkitystä pitkään opiskelleilla.

3. palkat kesällä 2014

Opiskelijoiden palkat olivat kesällä 2014 pitkälti edellisen vuoden tasolla.

 

Näin kysely tehtiin

TEKin työssäkäynti- ja kesätyökysely lähetettiin syys–lokakuussa TEKin opiskelijajäsenille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen syksyä 2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 314 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 21.

 

Kesätyö oppikirjan mukaan

Sonja Anttio on tyytyväinen viime kesän työhönsä. Hän oli Neste Jacobsin prosessisuunnittelun harjoittelijana Turussa.

– Työtehtävät olivat haastavia ja ilmapiiri auttavainen, eikä tyhmiä kysymyksiä ollut olemassa, Sonja Anttio, 25, kertoo.

Hän suorittaa prosessi- ja systeemitekniikan maisteriopintoja Åbo Akademissa.

– Työ vastasi täsmälleen sitä, mitä opiskelen.

Anttio oli kesätyön aikana mukana yli 20 projektissa.

– Sain myös pari omaa projektia ja vetovastuuta prosessisuunnittelussa. Se oli haastavaa. Haastavuus on hyvä asia, kunhan on joku, jolta kysyä apua.

Hyvässä kesätyöpaikassa pitää Anttion mielestä olla perehdytys kunnossa. Neste Jacobsilla kaikki meni oppikirjan mukaan. Anttio ehdottikin työnantajaansa Akavan opiskelijoiden kilpailuun Suomen parhaasta kesätyönantajasta ja Neste Jacobs voitti.

– Olen saanut kasvaa siellä ammattilaisena. Kesäharjoittelijat oli valittu sillä perusteella, että heidät voitaisiin rekrytoida myös vakkareiksi tai osa-aikaisiksi. Olisin mielelläni jatkanut töitä kesän jälkeen, mutta lähdin Irlantiin vaihto-opiskelijaksi, joten jatkosta ei keskusteltu.

Anttio on ollut Neste Jacobsilla töissä aikaisemminkin. Valmistuttuaan Turun ammattikorkeakoulusta biotekniikan insinööriksi 2012 hän oli työharjoittelussa Porvoon toimipisteessä. Hän on ollut kesätöissä myös Neste Oililla. Vaikka Anttiolla on alan kokemusta, on työnhaku ollut silti haastavaa.

– Lähetin 40 hakemusta ja Neste Jacobs oli ainoa, joka vastasi. Olen kuullut, että moni lähettää jopa satoja hakemuksia. Saan olla kiitollinen, että pääsin töihin.

Anttio kertoo, että opinnoista oli töissä hyötyä. Toisaalta myös työssä opittu täydensi opiskelua.

– Termistö ja eri ohjelmien käyttö oli tullut tutuksi opiskellessa, tosin ruotsiksi. Neste Jacobsilla työkielet ovat englanti ja suomi. Verkostoitumisesta yrityksen sisällä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

 

 

 

Avainsanat: