Kehysriihessä monia fiksuja päätöksiä

|
Uutinen
Kuuntele

TEK on tyytyväinen, että hallitus päätti panostaa osaamisen kehittämiseen ja joustavoittaa aktiivimallia. Huolestuttavaa on, että työelämä on muuttumassa epävarmemmaksi.

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokisen mielestä on positiivista, että hallitus päätti eilisessä kehysriihessä panostaa osaamisen kehittämiseen.

– TEK on jo pitkään edistänyt elinikäisen oppimisen lisäämistä. On hienoa, että hallitus panostaa muunto- ja täydennyskoulutukseen sekä yrityslähtöiseen työvoimakoulutukseen. Osaavan työvoiman varmistaminen on tärkeää Suomen talouskasvun kannalta, Jokinen korostaa.

Jokinen on myös tyytyväinen, että työmarkkinajärjestöjen toiveet aktiivimallin joustavoittamisesta on otettu huomioon. Jatkossa aktiivisuusvelvoite on mahdollista täyttää osallistumalla muidenkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin.

– Tuoreet IAET-kassan tilastot osoittavat, että vain kolmannes päivärahan saajista täytti aktiivisuusvelvoitteen eli laajemmalle aktiivisuustulkinnalle oli tarvetta. On hyvä, että jatkossa esimerkiksi TEKin ja muiden ammattiliittojen perustamien työllistymisyhdistysten laadukkaat ja työllistymistä edistävät valmennukset lasketaan aktiivisuudeksi.
 

Työelämä muuttumassa epävarmemmaksi erityisesti nuorille

TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki näkee, että työaikalaki on kehittymässä oikeaan suuntaan, kun laki vastedes tuntee esimerkiksi työaikapankin. Hallitus myös ilmoitti, että paikallista sopimista ei avattu yksilötasolle, vaan sopiminen tapahtuu jatkossakin työehtosopimusten kautta. Lisäksi asiantuntijatyö pysyy kattavasti lain piirissä.

– Tarkkaa arviota kokonaisuudesta ja esimerkiksi joustotyön merkityksestä on vielä vaikea tehdä, sillä varsinaista lakiehdotusta ei ole vielä julkaistu.

Hankamäen mielestä on huolestuttavaa, että hallitus on kehittämässä työelämää entistä epävarmemmaksi. Hallitus päätti muun muassa, että jatkossa alle 30-vuotiaalle ja vähintään 3 kuukautta työttömänä olleelle on mahdollisuus tehdä määräaikainen työsuhde ilman perustetta alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Näissä yrityksissä lisäksi aiotaan heikentää yksilöperusteista irtisanomissuojaa.
 
– On vaikea nähdä, miten pelko irtisanomisista ja pätkätöiden lisääminen parantavat työelämää tai lisäävät yritysten kilpailukykyä. Voisi kuvitella, että yritykselläkin on jokin vastuu rekrytoinnin onnistumisesta ja lisäksi äskettäin vielä pidennettiin koeaikaakin. Tulemme seuraamaan sitä, että uusia heikennyksiä ei käytetä väärin.


Innovaatiotoiminnalle jäi luu käteen

Jokinen on myös pettynyt siihen, että yliopistojen ja tutkimuksen kannalta kehysriihen tulos oli varsin laiha. Yliopistojen rahoitukseen tai indeksiin ei tullut muutoksia eikä yritystukiin uskallettu koskea.

– Yritystukien osalta painopisteen pitäisi siirtyä enemmän säilyttävistä yritystuista uudistamista edistäviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintatukiin. Valitettavaa on, että työ jää nyt täysin seuraavalle hallitukselle.