Kaupunki uuteen muotoon

|
Uutinen
Kuuntele

Staran kehityspäällikkö Paavo Lehmonen heitti muotoilijoille konkreettisen haasteen roskaamisongelman ratkaisemiseksi Helsinki Design Weekin tapahtumassa.

Kaupunkimuotoilun kohtauspaikka toi 8.9. yhteen muotoilijat, kunnan ja kaupungin työntekijät sekä kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneet. Tapahtumassa keskusteltiin mahdollisuuksista vahvistaa muotoilijoiden ja julkisen sektorin suhdetta. Myös muotoilun merkitys elinympäristön viihtyisyydelle puhutti.

Yksi viihtyvyyttä rapistava tekijä on roskaaminen. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kehityspäällikkö Paavo Lehmosen mukaan sen taltuttamisessa mikään ei tunnu olevan riittävän isoa tai tarpeeksi paljon. Roskat päätyvät roska-astiaa useammin sen viereen, päälle tai ympäristön rasitteeksi.

– Pitäisikö meidän muotoilla roskaa? Vai roska-astioita? Vai kuntalaisia? Tässä on isot rahat kyseessä, Lehmonen sanoi.

Roskat työllistävät myös Pentagon Design Oy:n Juha Forsblomia, joka on ollut mukana Kalasataman jäteputkiprojektissa. Hankkeessa muotoilulla on tehty elinympäristöstä viihtyisämpi, kun roska-astiat on korvattu putkilla. Käytännössä roskat heitetään luukusta putkeen, jota pitkin ne kulkeutuvat keskitetysti maan alle keräilyyn.

Jäteputkijärjestelmässä on omat haasteensa. Väärin lajiteltu jäte, kuten putkeen viskattu joulukuusi, voi jumiuttaa koko järjestelmän. Yksittäisten käyttäjien halu lajitella roskansa on oleellista, jotta putket toimivat. Toimiva järjestelmä tuottaa visuaalisen viehätyksen lisäksi myös taloudellisia säästöjä. 

Näkyvä muotoilu motivoi

Stara on ollut mukana rakentamassa Helsinkiin Havis Amandan patsaan ympärille Manta-hotellia sekä kevyen liikenteen väylä Baanaa. Kaupunkimuotoilun toteuttaminen on Lehmosen mielestä motivoivaa.

– On mukavaa päästä tekemään jotakin näkyvää, josta ihmiset puhuvat.

Näkyvä hanke on ollut myös Oulunkylän kirjaston uudistaminen. Helsingin kaupunginkirjaston kehittämispäällikkö Marja-Liisa Komulainen kertoi hankkeen olleen avartava.

–  Oulunkylän kirjasto oli pilottihanke. Projektissa oli mukana design-toimisto, jonka avulla opimme näkemään asioita eri tavalla. 

Komulainen kertoi ymmärtäneensä, että kirjaston uudistamisessa oli kysymys asiakaskokemuksen parantamisesta. Esimerkiksi valtavista kirjaston tiskeistä hankkiuduttiin heti kättelyssä eroon.

Reilua yhteistyötä

Miten muotoiluosaajien ja kaupunkien suhdetta voi vahvistaa? Ajankohtaisen kysymyksen heitti ilmaan Kansainvälisen designsäätiön asiamies Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen Toimiva kaupunki -projektista.

Julkisesta sektorista on Laakso-Liukkosen mukaan tullut merkittävä muotoiluosaamisen käyttäjä. Osaamista tarvitaan kaupunkien suunnittelussa ja kehittämisessä. Palvelun tarjoaja ja ostaja eivät kuitenkaan aina pääse samalle aaltopituudelle.

Grafian toiminnanjohtaja Katri Soramäki huomioi saman haasteen. Grafialla on tavoitteena auttaa suunnittelijaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita paremmin ja toisaalta auttaa asiakasta ostamaan suunnittelutyötä reilusti. Grafian julkaisema kirja Sitä saa mitä hankkii – Visuaalisen viestinnän hankintaopas pyrkii saattamaan suunnittelutyön nollasopimukset historiaan.

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen näkee muotoilualan ja julkisen sektorin yhdistämisessä tavoittelemisen arvoisen hyödyn.

– Nykyisessä taloustilanteessa monissa kunnissa leikataan, yleensä juustohöylällä. Palvelumuotoilulla ja tilasuunnittelulla voidaan ratkaista kuntien säästöhaasteita. Muotoilualan yritykset ovat keskeisiä tahoja palveluiden kehittämisessä, Heinänen summasi.

Eroon kiemuroista

Yksi suuri haaste muotoilijoiden ja julkisen sektorin yhteistyössä on niiden väliin tuleva byrokratia. Kaupunkimuotoilun kohtauspaikalla järjestetyssä paneelikeskustelussa haastetta kuvaili design-toimisto Werkligin luova johtaja Anssi Kähärä.

– Julkisen päätöksenteon prosessi ei ole helpoin. Puolianarkistinen projekti, kuten ravintolapäivä, toimii, koska siinä ongelmanratkaisu on nopeaa. Projekteista ei saisi tehdä liian monimutkaisia.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö Tero Santaoja loi paneelissa katseen tulevaisuuteen.

– Muotoilusta on tullut hyvällä tavalla arkipäivää. Ihmiset ottavat kaupunkitilaa haltuunsa. Juna menee nyt kaupunkimuotoilussa kovaa käyttäjän näkökulmasta. Meidän täytyy reagoida siihen.

  • Kaupunkimuotoilun kohtauspaikka -tapahtuman tarkoitus oli luoda ymmärrystä muotoiluyrittäjien ja kaupungin muotoiluhankkeista vastaavien välille.
  • Tapahtuman järjestivät Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry, Toimiva kaupunki -projekti ja Helsingin kaupungin elinkeino-osasto.
  • Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja TEK ovat sopineet rinnakkaisjäsenyydestä. Lue lisää aiheesta.
  • Tutustu Grafian julkaisemaan kirjaan Sitä saa mitä hankkii – Visuaalisen viestinnän hankintaopas.