Kauppi: Eläkeiän nostamispuheilta puuttuu pohja

|
Uutinen
Kuuntele

- Näiltä puheilta puuttuu pohja, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi eläkekeskustelussa toistuvasti esitetyistä vaatimuksista nostaa eläkeikä vähintään 65 vuoteen.

Viimeksi tällaisen puheenvuoron käytti Kuntatyönantajan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

- Yksikään eläkeratkaisulle asetettu tavoite ei toteudu vanhuuseläkeen alaikärajaa nostamalla, elleivät työnantajat muuta asennoitumistaan yli 55-vuotiaaseen työvoimaan, Kauppi toteaa.

– Jäseniltämme saadun palautteen ja työttömyystilastotiedon perusteella väitän, että jo 50-vuotiaasta alkaen uuden työpaikan löytäminen on todella vaikeaa. Kun vielä tiedämme, että saneeraukset kohdistuvat juuri tuohon ryhmään, en todellakaan ymmärrä, kuinka eläkeiän nosto muka sinällään parantaisi kestävyysvajetta tai mitään muutakaan.

Kaupin mielestä nyt neuvottelun alla olevassa työeläkeuudistuksessa on sellainen valuvika, että koko agendalla ei ole ainuttakaan toimenpidettä, joka kannustaisi tai velvoittaisi työnantajat palkkaamaan ikääntyviä työntekijöitä.

Avainsanat: