Kannattaako ryhtyä alipalkattuun työsuhteeseen?

|
Uutinen
Kuuntele

- Työtön joutuu hankalan valinnan eteen, jos hänelle tarjotaan selkeästi alipalkattua työtä. Mutta työnantaja ottaa palkkoja polkiessaan paljon isomman riskin, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Viime aikoina TEKin lakimiehille on tullut lukuisia yhteydenottoja, jossa jäsenet kysyvät neuvoa, kun ovat saaneet työtarjouksia palkkatasolla, joka on oleellisesti alhaisempi kuin alan yleinen palkkataso, usein alle puolet käyvästä palkasta, joskus jopa työtä ilman palkkaa.

- Jos matalapalkkainen työ ei ole sisällöltäänkään koulutusta vastaavaa, asiantuntija voi olla vaarassa suistua uralta. Alipalkkaus tuntuu myös epäoikeudenmukaiselta ja työmotivaatio kärsii. Huono palkka muodostaa jatkossa pohjan palkansaajan työttömyyskorvauksen ja eläkkeen kertymiselle.

Työnantaja ottaa ison riskin ja rikkoo lakia

- Työvoiman alipalkkaus saattaa tuottaa työnantajalle lyhyen tähtäyksen säästöä, mutta samalla kertyy pitkä lista riskejä, joita kannattaisi miettiä etukäteen, Kauppi huomauttaa.

- Alipalkatun työntekijän motivaatio on todennäköisesti huono. Erilaiset palkat samantasoisista töistä tuottavat epätasa-arvon kokemusta henkilöstössä ja huonontavat työilmapiiriä. Odotettavissa on suurta vaihtuvuutta, sillä alipalkatut lähtevät heti, kun saavat parempipalkkaisen työn. Tämä aiheuttaa tehottomuutta ja voi käydä lopulta kalliiksi.

- Palkkojen polkeminen heikentää myös yrityksen brändiä, kun työntekijä valittelee olojaan ystävilleen. Nämä ystävät voivat olla yrityksen nykyisiä tai tulevia asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai sidosryhmiä. He tuskin ovat huonon maineen levittyä enää potentiaalisia työntekijöitä tuolle asiantuntijoita aliarvostavalle yritykselle.

- Tilapäisen markkinahäiriön hyödyntäminen alipalkkauksella ei muodosta kestävää pohjaa yrityksen tutkimukselle ja tuotekehitykselle, sillä osaajat muistavat pitkään, miten heitä hädässä kohdeltiin. Ihmisen hädänalaisen tilan hyväksikäyttö on myös epäeettistä.

Kauppi muistuttaa, että alasta riippuen palkkoja polkeva työnantaja saattaa syyllistyä työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmään soveltamisen laiminlyöntiin ja voi siten rikkoa työehtosopimuksen määräyksiä.

- Joka tapauksessa huomattavasti alan palkkatason alle rekrytoiva työnantajan rikkoo työsuojelulakia. Laki edellyttää, että työstä maksetaan tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, Kauppi sanoo.

TEKissä on koottu ”uhat ja mahdollisuudet” -tyyppinen taulukointi alipalkkauksen hyödyistä ja haitoista. Työsopimuksen molempien osapuolten kannattaa tutustua siihen ennen kuin kumpikaan osapuoli laittaa nimeään poikkeuksen matalapalkkaiseen sopimukseen.

Avainsanat: